Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев XII част

 • Инв. № 1892 - Край Бояна, 1933, сух пастел, хартия, 40/50
 • Инв. № 1894 - Пейзаж от Италия, пастел, хартия,49/50
 • Инв. № 1923 - От Италия, пастел върху хартия, 32/47

 • Инв. № 1892 - Край Бояна, 1933, пастел върху хартия, 40/50
 • Инв. № 1894 - Пейзаж от Италия, пастел върху хартия,49/50
 • Инв. № 1923 - От Италия, пастел върху хартия, 32/47
 • Инв. № 1924 - От Италия, пастел върху хартия, 47/31.5
 • Инв. № 1941 - Пейзаж, пастел върху хартия, 33/44
 • Инв. № 1948 - Пейзаж, креда върху хартия, 31.5/46.5
 • Инв. № 1949 - От Италия – арка, пастел върху хартия, 47.5/31.5
 • Инв. № 1950 - Пейзаж, пастел върху хартия, 31.5/47
 • Инв. № 1951 - Славка Денева, пастел върху хартия, 43.5/30
 • Инв. № 1952 - Глава на дете, 1946, пастел върху хартия, 43.5/30
 • Инв. № 1959 - Южният фронт – Гевгелийското поле, пастел върху хартия, 31/46.5
 • Инв. № 1963 - Бойно поле, кредов пастел върху хартия, 31/46.5
 • Инв. № 1964 - Убити, пастел върху хартия, 32.5/50
 • Инв. № 1971 - Посрещането на Антим І, акварел, хартия, 28/44
 • Инв. № 1972 - Посрещането на Антим І, акварел, хартия, 30/40
 • Инв. № 1988 - Пейзаж – скалист бряг, акварел върху хартия, 24/33
 • Инв. № 2041 - Край Мюнхен, акварел върху хартия, 33/24.5
 • Инв. № 2059 - Търново, смесена техника върху хартия, 21/30
 • Инв. № 2076 - Къщи, пастел върху хартия, 18.5/13.5
 • Инв. № 2079 - Славка Денева, 1945, пастел върху хартия, 43.5/31
 • Инв. № 2080 - Славка Денева, пастел върху хартия, 44/30
 • Инв. № 2173 - Пейзажна скица, молив, хартия, 19.5/13.5
 • Инв. № 2174 - Царевец, молив, 28.5/40