Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев XI част

 • Инв. № 217 - Адамити І, креда, молив върху хартия, 29/40
 • Инв. № 218 - Адамити ІІ, креда, молив върху хартия, 29/40
 • Инв. № 219 - Адамити ІІІ, креда, молив върху хартия, 29/40

 • Инв. № 217 – Адамити І, креда, молив върху хартия, 29/40
 • Инв. № 218 – Адамити ІІ, креда, молив върху хартия, 29/40
 • Инв. № 219 – Адамити ІІІ, креда, молив върху хартия, 29/40
 • Инв. № 223 – Войнишки гробища при Чифликкьой, туш върху хартия, 30/43.5
 • Инв. № 224 – Войници – зима, туш върху хартия, 30/43.5
 • Инв. № 269 – Война, скица, туш върху хартия, 21/29.5
 • Инв. № 272 – Търново, туш върху хартия, 30/40
 • Инв. № 298 – Военен парад в София, туш върху хартия, 25/32.5
 • Инв. № 324 – Събор І, молив върху хартия, 16.5/24
 • Инв. № 325 – Събор ІІ, молив върху хартия, 16/24
 • Инв. № 350 – Пейзаж с крепост, туш върху хартия, 24.5/31.5
 • Инв. № 351 – Илюстрация, туш върху хартия, 18/24.5
 • Инв. № 398 – Илюстрация, туш върху хартия, 24.5/17
 • Инв. № 399 – Илюстрация, туш върху хартия, 24.5/17
 • Инв. № 400 – Илюстрация, туш върху хартия, 24.5/18
 • Инв. № 401 – Илюстрация, туш върху хартия, 26/18
 • Инв. № 402 – Илюстрация, туш върху хартия, 24/17
 • Инв. № 403 – Илюстрация, туш върху хартия, 22/17.5
 • Инв. № 404 – Илюстрация, туш върху хартия, 23.5/17
 • Инв. № 414 – Арка при Лъвовия мост, молив върху хартия, 25/33
 • Инв. № 420 – Портрет на военен, 1917, креда върху хартия, 34/25.5
 • Инв. № 427 – При Кампо Санто, 1917, молив върху хартия, 25/32
 • Инв. № 429 – Панорама на височините Пановица гора и Сан Марко, молив върху хартия, 25/33
 • Инв. № 440 – Пътуването в мъглата, креда върху хартия, 24/33
 • Инв. № 441 – Скица от войната, креда върху хартия, 19/22
 • Инв. № 464 – Българската болница в Цариград, туш върху хартия, 14/31.5
 • Инв. № 581 – Илюстрация, туш върху хартия, 25/17.5
 • Инв. № 656  – Два пейзажа, молив върху хартия, 30/22
 • Инв. № 858 – Битолски евреи на битпазар, 1916, молив върху хартия, 20.5/27
 • Инв. № 871 – Татаркьой, 1912, креда върху хартия, 25.5/33
 • Инв. № 872 – Землянки в Странджа планина, 1913, креда върху хартия, 27/35
 • Инв. № 878 – Към Елбасан, въглен върху хартия, 31/44
 • Инв. № 879 – Развалини от войната, молив, креда върху хартия, 36/50.5
 • Инв. № 1531 – Лозенград, 1912, молив върху хартия, 25.5/33
 • Инв. № 1532 – Град Сарай, 1913, молив върху хартия, 25.5/33
 • Инв. № 1538 – Гробове на починали от болест войници в с. Бери град, молив върху хартия, 20/27.5
 • Инв. № 1540 – Лозенград, 1912, молив върху хартия, 24.5/32
 • Инв. № 1541 – Гробове на загиналите в Караджакьой, 4.03.1913, молив върху хартия, 27/39.5
 • Инв. № 1729 – Пейзаж, молив, бяла креда върху хартия, 16/22
 • Инв. № 1804 – Пейзаж – скица, туш върху хартия, 19/14
 • Инв. № 1811 – Надгробен камък, туш, перо върху хартия, 22/15
 • Инв. № 1830 – Пейзаж, туш върху хартия, 21.5/29.5