Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев X част

 • Инв. № 134 - Пейзаж, туш върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 152 - Старец, сангин върху хартия, 55.5/39
 • Инв. № 165 - Пейзаж с каруци, 1911, молив върху хартия, 19/25

 • Инв. № 134 - Пейзаж, туш върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 152 - Старец, сангин върху хартия, 55.5/39
 • Инв. № 165 - Пейзаж с каруци, 1911, молив върху хартия, 27/34
 • Инв. №166 - Църквата на Дечанския манастир, 1915, молив върху хартия, 19/25
 • Инв. № 167 - В околностите на Дечанския манастир, 1915, молив върху хартия, 19/25
 • Инв. № 169 - Илюстрация І, туш върху хартия, 44/25.5
 • Инв. № 170  - Илюстрация ІІ, туш върху хартия, 44/25.5
 • Инв. № 171 - Илюстрация ІІІ, туш върху хартия, 44/27
 • Инв. № 172  - Наказанието на патриарх Йоаким, рис. Б. Денев, офорт П. Морозов, 27.5/23
 • Инв. № 178  - Гробът на подпоручик Стефанов, убит 1913, молив върху хартия, 20/28
 • Инв. № 179 - Убит, молив върху хартия, 17.5/26.5
 • Инв. № 180 - Сръбският погром в Албания, 1915, перо, туш върху хартия, 19.5/27
 • Инв. № 181 - В подножието на Кушкая тепе, молив върху хартия, 13.5/20
 • Инв. № 182 - Караджакьой, молив върху хартия, 14/20
 • Инв. № 183  - Село Караджакьой, 3.V.1913, молив върху хартия, 14/20
 • Инв. № 184  - Под смоковницата, 1913, молив върху хартия, 13.5/20
 • Инв. № 185 - Град Битоля, 4.ІІ.1916, молив върху хартия, 24/19
 • Инв. № 186 - Мъж с брада, молив върху хартия, 21/15.5
 • Инв. № 190 - Караджакьой, молив върху хартия, 20/28
 • Инв. № 191 - Морският бряг при позициите на Караджакьой, молив върху хартия, 27/39
 • Инв. № 192 - Караджакьой, Анастасиевата стена върху Кушкая тепе, молив върху хартия, 14/20
 • Инв. № 193 - Гр. Странджа - зимен пейзаж, 1913, молив върху хартия, 25/32.5
 • Инв. № 194 - Неро капия Демотика, 1912, молив върху хартия, 32.5/24.4
 • Инв. № 195 - Площад в гр. Сарай, молив върху хартия, 25/32.5
 • Инв. № 196 - Село Лучнико, молив върху хартия, 32/49
 • Инв. № 200 - Останки от Анастасиевата стена при Черно море, молив върху хартия, 17/27.5
 • Инв. № 201 - Останки от Анастасиевата стена на планината Кушкая тепе, молив върху хартия, 17/26.5
 • Инв. № 209 - Адамити, скица, креда върху хартия, 28/44
 • Инв. № 222  - Караджакьой, 20.03.1913, креда върху хартия, 34/48