Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев VIII част

 • Инв. № 36 - Пейзаж, туш върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 37 - Улица, туш върху грунд. картон, 58/41
 • Инв. № 38 - Пазар, туш върху хартия, 43.5/60

 • Инв. № 36 - Пейзаж, туш върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 37 - Улица, туш върху грунд. картон, 58/41
 • Инв. № 38 - Пазар, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 39 - Градски пейзаж, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 40 - Пазар, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 41 - Морски бряг, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 42 - Пейзаж, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 43 - Улица с църква, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 44 - Пейзаж, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 45 - Маневри при Шабаница, туш, ink on paper, 43.5/60
 • Инв. № 46 - Пейзаж, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 47 - Улица, туш върху хартия, 60/43
 • Инв. № 48 - Улица, кафяв туш върху хартия, 43.5/59.5
 • Инв. № 49 - Улица, кафяв туш върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 50 - Улица, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 51 - Улица, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 52 - Къща, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 53 - Гора, туш върху грунд. картон, 41/57.5
 • Инв. № 54 - Палатки, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 55 - Планински пейзаж, туш върху хартия, 43.5/59.5
 • Инв. № 56 - Пейзаж, туш върху хартия, 44/59
 • Инв. № 57 - Пейзаж, туш върху грунд. картон, 41/58
 • Инв. № 58 - Самоков – чешма, туш върху хартия, 43.5/59.5
 • Инв. № 59 - Чешмата в Самоков, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 60 - Пазар, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 61 - Вековно дърво, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 62 - Пейзаж с къща, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 63 - Пейзаж с къщи (улица), туш върху хартия, 43.5/59.5
 • Инв. № 64 - Пристанище, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 65 - Пейзаж от Родопите, кафяв туш върху хартия, 44/59.5 
 • Инв. № 66 - Панорама на маневрите – последният ден, туш върху хартия, 60/44
 • Инв. № 67 - Боят при Арабаджи и Молова (пред Черна гора), туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 68 - Наблюдателен пункт, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 69 - Войници, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 70 - Парадът-минаване на моторизираната артилерия, туш върху хартия, 43.5/60