Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев VII част

 • Инв. № 1 - Цар Борис приема в Преслав св. Климент, св. Наум и св. Ангеларий, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 2 - Св. Климент Охридски между учениците си, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 3 - Св. Климент Охридски, туш, хартия, 60/43.5

 • Инв. № 1 - Цар Борис приема в Преслав св. Климент, св. Наум и св. Ангеларий, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 2 - Св. Климент Охридски между учениците си, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 3 - Св. Климент Охридски-първият български учител, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 4 - Пейзаж с майка и дете, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 5 - Улица, туш върху хартия, 43.5/59.5
 • Инв. № 6 - Дете с кукла, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 7 - Дете, маслена цветна скица, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 8 - Пейзаж, туш върху хартия, 28/49.5
 • Инв. № 10 - Българска Kоледа (рисунка Б. Денев, офорт П. Морозов), отпечатък, 57/41.5
 • Инв. № 11 - Царските маневри, 1937 (рисунка Б. Денев, офорт П. Морозов), отпечатък 41.5/56.5
 • Инв. № 12 - Византийският император Василий откупува ученици на Кирил и Методий на тържището във Венеция, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 13 - Излет, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 14 - Празник, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 15 - Министерски палатки на бивака Шабаница, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 16 - София, моливна скица, туш върху хартия, 43.5/60 
 • Инв. № 17 - Пейзаж, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 18 - Градски пейзаж, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 19 - Наблюдателницата „Кокиче” при стана Шабаница, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 20 - Пейзаж с крави, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 21 - Пейзаж, туш върху хартия, 60/43.5
 • Инв. № 22 - Пейзаж, кафяв туш върху хартия, 43.5/59
 • Инв. № 23 - Пейзаж, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 24 - Къща, туш върху хартия, 60/44
 • Инв. № 25 - Бивакът (офицерските палатки) при Шабаница, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 26 - Планински пейзаж, туш върху хартия, 44/59
 • Инв. № 27 - Парад в София, туш върху хартия, 44/60
 • Инв. № 28 - Детски портрет, въглен върху грундиран картон, 60/44.5
 • Инв. № 29 - Вятърна мелница, молив върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 30 - Новият Вършец и върхът Котия, туш върху хартия, 44/59.5
 • Инв. № 31 - Двор, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 32 - Улица, туш върху хартия, 43.5/59.5
 • Инв. № 33 - Площад, туш върху хартия, 44/59
 • Инв. № 34 - Пазар, туш върху хартия, 43.5/60
 • Инв. № 35 - Пейзаж с купи, туш върху хартия, 44/59