Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев VI част

 • Инв. № 1741 – Пейзаж, молив върху хартия, 30/20
 • Инв. № 1921 – Пейзаж от Италия, пастел върху хартия, 31.5/24
 • Инв. № 1922 – От Италия, пастел върху хартия, 24/31.5

Рисунки Борис Денев VI част

 • Инв. № 1741 – Пейзаж, молив върху хартия, 30/20
 • Инв. № 1921 – Пейзаж от Италия, пастел върху хартия, 31.5/24
 • Инв. № 1922 – От Италия, пастел върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 1925 – От Италия, пастел върху хартия, 31.5/23.5
 • Инв. № 1927 – Колизеум, пастел върху хартия, 31.5/23.5
 • Инв. № 1928 – Колизеум, пастел върху хартия, 23.5/31.5
 • Инв. № 1930 – Колизеум, пастел върху хартия, 31.5/24
 • Инв. № 1931 – Пейзаж с фонтан /от Италия/, пастел върху хартия, 24/31
 • Инв. № 1932 – Пейзаж от Италия, пастел върху хартия, 24/31
 • Инв. № 1933 – Колизеум, пастел върху хартия, 31.5/24
 • Инв. № 1934 – Колизеум, пастел върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 1935 – От Италия, пастел върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 1936 – От Италия, пастел върху хартия, 23.5/31
 • Инв. № 1937 – Пейзаж, пастел върху хартия, 24/31
 • Инв. № 1943 – Пейзаж с палми, цв. молив върху хартия, 24/32
 • Инв. № 1943а – Пейзаж, пастел върху хартия, 24/31
 • Инв. № 1944 – Колизеум, пастел върху хартия, 23/31
 • Инв. № 1945 – Триумфалната арка и Колизеума, пастел върху хартия, 24/31
 • Инв. № 1977 – В лодката, акварел върху хартия, 20/28
 • Инв. № 1978 – В лодката, акварел върху хартия, 20/30
 • Инв. № 1986 – Пейзаж, пастел върху хартия, 13/14
 • Инв. № 1991 – Пейзаж с църква, акварел върху хартия, 27.5/36
 • Инв. № 1992 – Църковен двор, акварел върху хартия, 36/27
 • Инв. № 1993 – Пейзаж с мостче, акварел върху хартия, 27.5/36
 • Инв. № 1998 – Пейзаж, акварел върху хартия, 27.5/36.6
 • Инв. № 2003 – Къщи, акварел върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 2004 – Пейзаж, акварел върху хартия, 27/36
 • Инв. № 2005 – Село, акварел върху хартия, 27.5/36.5
 • Инв. № 2006 – Селска улица, акварел върху хартия, 27/36
 • Инв. № 2007 – Къщи, акварел върху хартия, 27/36
 • Инв. № 2016 – Каскадите, пастел върху хартия, 31/24
 • Инв. № 2018 – Гора, пастел върху хартия, 34/26.5
 • Инв. № 2019 – Пейзаж, пастел върху хартия, 24/31
 • Инв. № 2020 – Жътва, молив върху хартия, 27/37
 • Инв. № 2021 – Харман, молив върху хартия, 27/37
 • Инв. № 2022 – Пейзаж, молив върху хартия, 25/32.5
 • Инв. № 2023 – От Италия, пастел върху хартия, 23.5/31
 • Инв. № 2026 – Пейзаж, молив върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 2028 – Алея с кипариси, пастел върху хартия, 23.5/31
 • Инв. № 2029 – Бряг, молив върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 2033 – Зимен пейзаж, акварел върху хартия, 21/27
 • Инв. № 2049 – Отражения, пастел върху хартия, 21.5/29.5
 • Инв. № 2050 – От войната, молив, акварел върху хартия, 20/29
 • Инв. № 2057 – Пейзаж, акварел върху хартия, 24/25
 • Инв. № 2064 – Пейзаж, акварел върху хартия, 27/19
 • Инв. № 2067 – Неапол, молив върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 2220 – Момиче, молив, хартия, 38,5/28
 • Инв. № 2232 – Селянин, цветни моливи, хартия, 38/28
 • Инв. № 2233 – Селянин, цветни моливи върху хартия, 38/28
 • Инв. № 2235 – Селянин, цветни моливи върху хартия, 37/28
 • Инв. № 2238 – Дядо Марко бъкличаря, молив върху хартия, 35/28,5
 • Инв. № 2241 – Гошо от Лъкатник, молив върху хартия, 37,5/28
 • Инв. № 2351 – Пейзаж, акварел върху хартия, 25/25