Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев V част

 • Инв. № 1102 – Чешма, молив върху хартия, 25.5/33.5
 • Инв. № 1140 – Гр. Странджа, молив върху хартия, 21.5/33
 • Инв. № 1163 – Развалини, молив върху хартия, 24/31.5

 • Инв. № 1102 – Чешма, молив върху хартия, 25.5/33.5
 • Инв. № 1140 – Гр. Странджа, молив върху хартия, 21.5/33
 • Инв. № 1163 – Развалини, молив върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 1167 – Градски пейзаж, креда върху хартия, 25/32.5
 • Инв. № 1206 – Илюстрация, туш върху хартия, 22/30
 • Инв. № 1270 – Пейзаж, молив върху хартия, 22/30
 • Инв. № 1270а – Пейзаж, молив върху хартия, 22/30
 • Инв. № 1280 – Село Манук, 1912, молив върху хартия, 25/33
 • Инв. № 1304 – Сирак Скитник, молив върху хартия, 31/24
 • Инв. № 1305 – Сирак Скитник, молив върху хартия, 31/24
 • Инв. № 1346 – Военна колесарка, молив върху хартия, 25/32.5
 • Инв. № 1348 – Църква, въглен върху хартия, 25/31
 • Инв. № 1357 – Портрет на мъж, молив върху хартия, 33/23.5
 • Инв. № 1360 – Водопой, молив, креда върху хартия, 23.5/33
 • Инв. № 1558 – Холерични, 1912, илюстрация, туш върху хартия, 34/24.5
 • Инв. № 1559 – Два конника летят оттатък..., илюстрация, туш върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 1561 – Към фронта, илюстрация, туш върху хартия, 34/24.5
 • Инв. № 1562 – Землянки на Домус – Дамлар, 1913, туш върху хартия, 36/24
 • Инв. № 1563 – При циганите, илюстрация, туш върху хартия, 37/27
 • Инв. № 1564 – Пред ханчето, илюстрация, туш върху хартия, 37 /27
 • Инв. № 1565 – Край потока, илюстрация, туш върху хартия, 37/27
 • Инв. № 1566 – Дяволът, илюстрация, туш върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 1567 – Хоро – сватба, илюстрация, туш върху хартия, 34/24.5
 • Инв. № 1568 – Гости, илюстрация, туш върху хартия, 34.5/27
 • Инв. № 1569 – Шегува се скворец, илюстрация, туш върху хартия, 34.5/25
 • Инв. № 1570 – Хорът на цветята, илюстрация, туш върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 1571 – Очите ми... Ами сега?, илюстрация, туш върху хартия, 31/25.5
 • Инв. № 1572 – Чудовището страшно изрева, илюстрация, туш върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 1573 – Радко Димитриев, илюстрация, туш върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 1574 – Концерт, илюстрация, туш върху хартия, 36.5/27
 • Инв. № 1577 – Тълпи безумни..., илюстрация, туш върху хартия, 33/24.5
 • Инв. № 1614 – Убит, молив върху хартия, 20/30
 • Инв. № 1641 – Бели Дрин при Шеванския мост, туш върху хартия, 23/34