Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Рисунки Борис Денев IV част

 • Инв. № 826 – Стари къщи, молив върху хартия, 34/26
 • Инв. № 827 – Улица, молив върху хартия, 26.5/34
 • Инв. № 828 – Сайвант, молив върху хартия, 27/34

 • Инв. № 826 – Стари къщи, молив върху хартия, 34/26
 • Инв. № 827 – Улица, молив върху хартия, 26.5/34
 • Инв. № 828 – Сайвант, молив върху хартия, 27/34
 • Инв. № 830 – Мобилизация, 1915, молив върху хартия, 27/39
 • Инв. № 831 – Караджакьой, 1913, молив върху хартия, 27/40
 • Инв. № 832 – Село Куманово, креда върху хартия, 24/37
 • Инв. № 833 – Томор, Албания, молив, креда върху хартия, 24/40
 • Инв. № 834 – Камили – гр. Странджа, 1913, молив върху хартия, 27/36
 • Инв. № 867 – Селяни, молив върху хартия, 27/40
 • Инв. № 868 – Разрушени къщи, молив върху хартия, 29.5/40.5
 • Инв. № 903 – Пейзаж с мост, молив върху хартия, 30/41
 • Инв. № 904 – Пейзаж, 1911, молив върху хартия, 27/44
 • Инв. № 905 – Улица, 1911, молив върху хартия, 31.5/23.5
 • Инв. № 906 – Скици от войната, молив, креда върху хартия, 34/50
 • Инв. № 907 – Пейзаж, 1911, молив върху хартия, 34/27
 • Инв. № 908 – Село Манук, 1913, молив върху хартия, 34/27
 • Инв. № 909 – Пейзаж с каруци, 1911, молив върху хартия, 27/34
 • Инв. № 910 – Двор, 1912, молив върху хартия, 34/27
 • Инв. № 911 – Двор, 1912, молив върху хартия, 24/32
 • Инв. № 912 – Пиаца Виктория – Неапол, креда върху хартия, 24/31.5
 • Инв. № 1029 – Пейзаж, молив върху хартия, 25/33
 • Инв. № 1030 – Гора, молив, креда върху хартия, 32.5/25
 • Инв. № 1031 – Път сред гората, молив, креда върху хартия, 32/25
 • Инв. № 1033 – Пейзаж, молив, креда върху хартия, 21/28 
 • Инв. № 1054 – Голо тяло (от Мюнхен), молив върху хартия, 34.5/28
 • Инв. № 1055 – Голо тяло (Мюнхен), молив върху хартия, 34.5/28
 • Инв. № 1059 – Стар покрив, молив върху хартия, 39.5/27
 • Инв. № 1066 – Пейзаж, креда, молив върху хартия, 24/32
 • Инв. № 1068 – Пейзаж, туш, креда върху хартия, 27.5/34
 • Инв. № 1073 – Пейзаж, креда върху хартия, 23.5/33
 • Инв. № 1088 – Къщи, молив върху хартия, 31.5/24.5
 • Инв. № 1091 – Художник, молив върху хартия, 26.5/34
 • Инв. № 1098 – Пейзаж, молив върху хартия, 26/34
 • Инв. № 1100 – Пейзаж, молив върху хартия, 26.5/34