Съюз на Българските Художници / Проекти ПИБ ДВУЕЗИЧЕН КАТАЛОГ НА СЛАВКА ДЕНЕВА

10.05.10

Фондация „Поддържане на изкуството в България” издаде първия представителен за творчеството на Славка Денева двуезичен каталог, включващ 120 репродукции на произведения – живопис и рисунки, текстове на изкуствоведи, спомени на близки приятели и архивни документи с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Столична община, Агенция София Прес и частни спонсори.