Съюз на Българските ХудожнициПроекти ПИБ

Изложба „120 години българско изкуство“

09.11.18

Изложбата „120 години българско изкуство“ представя в 32 дигитални принта областите, в които се развива българското визуално изкуство от края на ХІХ в. до днес. От 12 до 30 ноември 2018 г. в Градската градина жителите и гостите на столицата могат да се насладят на забележителни произведения на изящните, декоративно-приложните изкуства и дизайна. Излизайки извън музейните и изложбените зали, ситуирана в открита обществена среда, експозицията е пореден етап от стартиралата през 2012 г. програма на Съюза на българските художници и фондация „Поддържане на изкуството в България“ за популяризиране и социализиране достиженията на културното ни наследство сред широка публика. Специален акцент е подчертаването на междусекторните партньорства за успешната реализация на културни проекти.

Проектът „120 години българско изкуство“ се осъществи с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община, Министерство на културата, НДФ „13 века България“, „Алианц България“, финансирали и трите тома от едноименната поредица, със съдействието на държавни, общински, образователни и научни институции, галерии, музеи, библиотеки от цялата страна.

вижте повече

120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО "ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ /1972-1982/"

12.11.13

Тази изложба изпълнява част от намерението на Съюза на българските художници да погледне към 120-годишната история на художествения живот у нас, и по-специално 70-те години на ХХ век – период, непознат за по-младите поколения, а днес позабравен и от действащите тогава генерации. Наименованието й е „Едно десетилетие” и прегледът на изкуството в този период се ограничава между 1972 и 1982 година. Изборът ни се спря на Обща художествена изложба (ОХИ) „Земята и хората” в град Толбухин (сега Добрич) през 1982 г., отчасти допълнена с творби от изданията през 1972 и 1977. ОХИ „Земята и хората” отразява съществени процеси в изкуството и бе може би най-важната художествена проява за близкото минало. Тя осветява един процес на промяна в мисленето, а за избрания отрязък от време означава и навлизане на нови поколения на художествената сцена. Свободното, неизкушено от политически идеологеми мислене съжителства с конформизма, често му се противопоставя, а понякога двете крайности общуват помежду си. Тази противоречивост, надяваме се, проличава от показаните творби и изяснява много от драмите на времето.

вижте повече

ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД 130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БОРИС ДЕНЕВ (1883- 1969)

07.06.13

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ В ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ И СЛИВЕН

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ

ФОНДАЦИЯ „ПОДДЪРЖАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“

ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

 

БОРИС ДЕНЕВ (1883-1969)

По повод на 130-годишнината от рождението на Борис Денев Съюзът на българските художници и фондация „Поддържане на изкуството в България“ организират три изложби - в галериите „Шипка“ 6 (7 - 28 юни, откриване - 7юни, 18 часа), „Алма матер“ (7 - 18 юни ) и „Дебют“ (17 юни - 12 юли), в които ще бъдат показани негови произведения от фонда на СБХ, НМБИИ, СГХГ, художествените галерии в Плевен, Пловдив и Сливен, БНБ. Проектът, подкрепен от програма „Култура“ на Столична община, включва и издаването на луксозен двуезичен каталог.

вижте повече

Двуезичен албум „Българското изобразително изкуство през ХХ в.”

29.03.13

Книгата „120 години българско изкуство (съюзи, дружества и групи 1892 – 2012)” е издание на фондация „Поддържане на изкуството в България” и СБХ и сумира изследователските усилия на екип от известни специалисти в областта на българското изобразително изкуство. Тя е уникална по своя характер, тъй като в нея за първи път се прави цялостен, обобщаващ преглед на българското изкуство и на най-значимите имена, трасиращи неговия път на развитие. Но това не е история в обичайния смисъл на думата, а представя един нов поглед към съдбините на живописта, графиката и скулптурата, както и на нетрадиционните иновационни пластични и визуални форми в България, проследени през особеностите на организираните форми на художествен живот, причини за възникването им, естетическите им платформи и дейност от 1892 г. до днес.

вижте повече

ВТОРОТО БИЕНАЛЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДИЗАЙН

03.10.11

През 2011 г. фондацията кандидатства пред Столична програма „Култура” с проект „Второто биенале на българския дизайн”. Проектът бе одобрен и със спечелената субсидия се издаде каталог на изложбата. Като съорганизатор фондацията подпомогна финансирането на изложбата, изработване рекламни материали и награда-плакет „Златни ръце” и др.

вижте повече

ШЕСТОТО МЕЖДУНАРОДНОТО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

07.12.10

През 2010 г. фондацията беше съорганизатор на Шестото Международното триенале на графичните изкуства. С финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Столична община и частни спонсори бе осъществена цялостната графична и рекламна концепция на Биеналето и се издаде каталог с творби на участниците в изложбата. Фондацията участва в наградния фонд на Триеналето и бе връчена награда за млад автор на Зоран Мише Зоц, Македония

вижте повече

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА СЛАВКА ДЕНЕВА

10.05.10

Фондацията подпомогна финансово подготовката и осъществяването ретроспективната изложба на Славка Денева в галерията на СБХ, „Шипка” 6 през май - юни 2010 г., а част от експозицията беше показана в художествените галерии в Плевен, Добрич, Русе, Варна и по време на празниците на изкуствата „Аполония” в Созопол.

вижте повече

ДВУЕЗИЧЕН КАТАЛОГ НА СЛАВКА ДЕНЕВА

10.05.10

Фондация „Поддържане на изкуството в България” издаде първия представителен за творчеството на Славка Денева двуезичен каталог, включващ 120 репродукции на произведения – живопис и рисунки, текстове на изкуствоведи, спомени на близки приятели и архивни документи с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Столична община, Агенция София Прес и частни спонсори.

вижте повече

ПРОЕКТ С КАТЕДРА

01.09.09

През 2009 г. като част от един от приоритетите, заложени в програмата на фондацията за опазване и съхраняване на колекцията от творби на Борис и Славка Деневи, съвместно със СБХ се положи началото на дългосрочен проект с катедра „Консервация и реставрация” на НХА. Под ръководството на своите преподаватели за три години студенти от ателието на доц. Стефан Белишки реставрираха 9 творби на Б Денев и 13 произведения на Сл. Денева. 

вижте повече

Общо: 9