Съюз на Българските Художници / Проекти ИДЕЯ ЗА ДОМ

01.05.12

Съюзът на българските художници 80 години по-късно

Време: ноември/декември  2012

Място: четирите изложбени зали на СБХ – „Шипка“ 6, галерия „Райко Алексиев”, галерия „София-прес”,  галерия „Дебют”, галерия „Индустриална”, галерия „Академия”, галерия „Юзина“, VIVACOM ART HALL ( Телефонната палата), галерия „Средец”.

Идея: „Идея за дом“ е проект с продължение,  който има за цел периодично да представя по един съвременен начин разнообразната художествена продукция на най-голямата творческа организация в България – Съюза на българските художници. Идеята е постиженията на автори от всички поколения в различни сфери на изкуството да бъдат показани на публиката по начин, който най-добре да разкрие техния потенциал. Първото издание на проекта е посветено на 80 години от обединяването на няколко сдружения в Съюз на дружествата на художниците в България. То иска да подчертае смисъла на организацията като дом на творчески експерименти, колегиална конкуренция и динамично общуване. Позитивният дух на общото живеене в голямата творческа къща е подлаган на много изпитания, но оцелява през годините. Днес искаме да направим разрез на този дом, да надникнем в различните етажи и да представим пред обществото една моментна снимка на неговите обитатели, такива, каквито са те сега. Представяме си отделните пространства като елементите, без които изграждането на обща къща и общ живот е невъзможно.

Реализация: Всяка тема ще бъде развита в отделно изложбено пространство от куратор/кураторски екип. Той ще има свободата да включва в избора си автори, работещи с различни изразни средства. Така границите между видове и жанрове ще бъдат преодолени и идеите ще получат най-точното си изразяване. За някои от проектите може да се кандидатства и свободно (извън твърдата квота автори на самия куратор), като за целта желаещите ще трябва да се свържат директно  със селекционера и екипа му. Други са „затворени”, т.е. подборът на автори се осъществява по кураторски принцип.

Потенциал: Проектът се опитва да намери баланс между голямото разнообразие от „изящни“ и „приложни“ изкуства, като им предоставя възможност да се представят заедно. Той въвежда доказалата своя потенциал практика на кураторските изложби. Крайният резултат ще разчита на конкуренцията между отделните екипи и изложби, което със сигурност е ползотворно. Изборът на най-добрите специалисти за позициите на куратори ще бъде гаранция за качество, съвременност и комуникативност на проекта.

Концепцията на „Идея за дом. Съюзът на българските художници 80 години по-късно” е по идея на Мария Василева.

Представяме Ви анотациите на проектите, в които всеки куратор е изложил накратко своята идея и е фиксирал принципа на подбор на участниците – дали проектът е затворен, или може да се кандидатства свободно по него, какви са крайните срокове за това и как се подават портфолиата.

 

ОГЪН

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

Шипка 6, първи етаж                                                                                                                                                 

куратор: Станислав Памукчиев
 

„Огън” е проект, който представя автори и произведения, интерпретиращи в широк диапазон богатството и дълбочината на темата – от физическите до метафизичните и духовни измерения на феномена. „Живата сила”, която създава, осветява, озарява, пречиства, но и изгаря, поглъща, изпепелява.

Огънят със съдържанието на божествения, слънчев, изначално творящ аспект. Небесният и адски огън, в библейската екстатичност и есхатологично упование. В мистерийните обредно-ритуални символизации на пречистващия пламък, медиатор между телесно и духовно. В алхимичното тайнство – opus на преобразуваща инициационна сила, която променя и постига други онтологични измерения.

Огънят в психологическите бездни на изгарящите страсти, човешко страдание, болка, грях или на вътрешното духовно озарение, сублимация и креативност. В мито-поетичен, сакрален аспект на проникване в дълбинни психологически пространства, архетипи, родова памет, споменът за пещта, горнилото, светликът.

Проектът събира в едно пространство автори от различни поколения, творци със значимо присъствие в съвременната българска култура, както и млади, активно търсещи художници. Параметрите на изложбеното пространство не дават възможност за изчерпателно разкриване на тематиката, както и безкрайния диапазон от пластически средства за нейното изразяване. Представени са творчески индивидуалности с характерни, ясни артикулации на темата. По условие на обединяващия проект „Идея за дом” са селектирани художници от различни родове изкуства, като е потърсена връзка и баланс между богатството от материали, техники и концептуални подходи в творческите решения.

Затворен проект.

 

ВОДА И СВЕТЛИНА

Изложба по проект „Идея за дом”      

Шипка 6, втори етаж                                                                                                                                                                                                                                                       

куратори: Олимпия Николова, Андрей Даниел
 

Вода и светлина! Тук, на планетата Земя, те са основополагащи елементи. Те раждат живота и символизират живота. Неуловими и подвижни, изменчиви и вечни, те се доказват взаимно. Светлината, идваща отгоре, и водата, напълнила всичко отдолу – естествени метафори на Създателя и неговото огледало. Онзи суетен създател, който има нужда да се огледа, и онова огледало – живо и своенравно, което отразява неочакваните му превъплъщения. Прекрасни са следите от сблъсъка или игрите на тези стихии. Цялата безкрайна гама от състояния – от райска безметежност до апокалиптична безнадеждност – това е пространството на тази двойка.

Кураторите на този проект имат намерение да включат определен брой емблематични автори и картини от историята на българската живопис, създавайки база и ориентир за съвременните автори и зрители към темата. Разбира се, поканените автори би трябвало да изпълват широка палитра от видове, жанрове, материали и възгледи, които българският художник може да си представи или да създаде днес.

Надяваме се и силно залагаме на съвременното усещане и интелигентност на поканените колеги, на тяхното чувство за хумор и неуморна креативност, на широката им култура и богати асоциации, на високия им професионализъм и владеене на разнообразните изразни средства – и всичко това в името на създаването на нови творби за тази изложба, което значи и за съвременното българско изкуство!

Затворен проект.

 

КАМЪК И ДЪРВО

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                                                                                                                                                              

Шипка 6, трети етаж 

куратор: Иво Бистрички


Началото като:

  • основа, подпора, база, скеле, конструкция                                                                                        
  • дъно, корен, темел, фундамент, пиедестал
  • схема, скица, чертеж, проект, диаграма
  • материал, структура, плоскост, строеж
  • позиция, положение, принцип, план
  • хрумване, намерение, идея, концепция
  • рисунка, канава, камък, дърво

Затворен проект. Изложбата ще представи автори, които боравят с минимални и ясни изразни средства в различни медии и посоки. Произведения с изчистена форма, цвят  и повърхност, точни и конкретни като характер и структура.

ХЛЯБ

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

Шипка 6, четвърти етаж                                                                                                                                                 

куратор: Весела Радоева
 

Никой не е по-голям от хляба. Свещен символ и прехрана, молитва за насъщния и знак на уважение към желан гост, той съпровожда човека от раждането до края на земния му път, в делник и празник. Прекланяме се пред него, наричаме го метафорично сладък, горчив, честен, топъл, мек, корав, сух, черен… Ритуалната погача се украсява със символите на слънцето и плодородието.

Още от древни времена белият пшеничен хляб бил привилегия на знатните и богати, а простолюдието се хранело с хляб от овес, просо, ръж и ечемик, дори от жълъди. В Античен Рим за роб, който умее да прави хляб, плащали 100 000 сестерции, за гладиатор – едва 10-12 000. Във Византия освобождавали от данъци пекарите, но за лош хляб ги наказвали публично и дори ги прогонвали от селището. 

Даваме с радост хляб в ръцете на децата ни и в прекия, и в преносния смисъл. Друго е чувството, когато ни се налага да късаме от залъка си.

Хляб има за всеки от нас. Художници ни предлагат своите уникални „рецепти”.

Очаквам предложения до 15 юни т.г. на имейл адрес: verad@gbg.bg

 

ЛЮБОВ

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

галерия „Райко Алексиев”

куратор: Мария Василева
 

В рамките на проекта „Идея за дом“ темата за любовта има ключово място и в известен смисъл е обединяващ елемент между физическите измерения и духовните проекции. Сама по себе си тя включва много различни аспекти и нюанси – любовта към най-близките, към роднините, към домашните любимци, към родината, към политиците и поп звездите. Всичко това се преплита в реалността на общия живот – понякога хармонично, друг път драматично. Любов също са и сексуалните взаимоотношения и техните турболенции във времето. Чувството може да бъде чисто и нежно, но и грозно и обсебващо. Любовта може и да отсъства, да бъде един вечен стремеж и очакване, което е също сериозен проблем за дискусия.

Изложбата ще включва художници от различни поколения, работещи с различни изразни средства – живопис, графика, рисунка, скулптура, обект, видео, инсталация и др.

Предложения се приемат до 15 юни на имейл адрес: maria_vassileva@yahoo.com

 

БИБЛИОТЕКА (Сили на анонимност)

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

галерии „София прес” и „Дебют”

куратор: Петер Цанев
 

Категориите, имената и представите, които изкуството обитава днес са анонимни структури. Новите руини са изоставени аватари. Това са неосъществени проекти за нови личности. Или по-скоро желания и емоции без свои личности. Новите руини са архиви на анонимното бъзсъзнание. Това са институционализирани пространства и човешки интериори, които са недостъпни за живеене.

Психологията е свикнала да описва модерните и постмодерни руини като „пространства на травмата”, но днес се натъкваме на руини, които нямат спомени за болка. Това са новите неиндивидуализирани пространства между човека и неговата среда. Това са свръхпразни пространства. Те не са в нашето тяло или въображение, те са в неутрални капсули от непреживяна информация. Те са нашите неизследвани човешки потенциали, които сега са архив на всички възможни последици.  

В този проект са поканени изявени художници, които участват скрити в ролята на други художници или позволят на други да режисират тяхната самоличност. Авторите, които участват, не са изкушени от загуба на самоличност или от желание да експериментират с форми на автодеструктивност. Авторите, поканени в  проекта „ Сили на анонимност”, изследват творческите потенциали, по които днес изкуството се опитва да открие и задвижи своите най-силови линии на автономност.

Затворен проект.

 

РАБОТИЛНИЦА

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

галерия „Индустриална 11”

куратор: Филип Зидаров
 

Кандидатстването за участие в проекта е отворено, като условието е създадаване или показване за първи път на творби, третиращи различни аспекти на кинетичното изкуство. Това могат да бъдат произведения със собствена механика или такава, провокирана от въздействие от страна на публиката; реална, виртуална или имагинерна – с възможност за видео или медиа-арт и други варианти на работа с движещ се образ.

Селектирането на участието и начинът на решение на експозицията в пространството на галерията ще бъдат направени от куратора на проекта.

Техническото изпълнение на участващите в експозицията проекти и произведения се финансира от авторите им.

Първа фаза на кандидатстване: Заявка с портфолио, представени в СБХ при координатора на проекта Димитър Грозданов до 1 юли 2012.

Втора фаза за оставащите на шортлист: лична среща с куратора за обсъждане на конкретните лични проекти – до 1 август 2012.

За контакти: philipzidarov@hotmail.com 

 

ИГРАЧКИ

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

галерия „Академия”

куратор: Божидар Бояджиев
 

„Играчката е основно философско нещо, откакто човек съществува. И колкото и странно да звучи, видовете играчки определят съдбите ни и нашите способности.” – казва Веселин Бешевлиев, шеф на магазин и сайт за продажба на радиоуправляеми играчки zigifly.com.

игра

Играта е физическа или интелектуална форма на организирана по някакви правила социална или индивидуална дейност. Този вид занимание съществува от дълбока древност и се осъществява заради забавление, отмора, закаляване на тялото или упражняване на умствените способности  с познавателна цел, печелене на пари посредством залози или за сплотяване на дадена общност.

Играта е:

1. Занимание за развлечение, забавление, веселба, удоволствие

2. Спортно занимание с определени правила, състезание

3. Комплекс от предмети, съоръжения, правила и процеси за постигане на измама, лъжа, илюзия, шега, закачка, задявка, лудуване

4. Театрално или филмово изпълнение

5. Съвкупност от действия, замислени със свое развитие и цели (в политическите, икономическите,  в човешките отношения). Всички политици са замесени в някакви игри.

6. Спекулация с думи, каламбур

7. Изкуство

„Опитите да се разглежда играта като форма на взаимоотношение между човека и околната среда я поставят в основата на йерархията на човешките дейности.

Мястото на играта в живота на човека се определя от подражателното му отношение към действителността, което на свой ред зависи от специфичното за всяка възраст „вграждане” на личността в системата на обществените отношения.

Своеобразието на играта произтича от игровите мотиви и цели, които се съдържат в самия игрови процес, докато при всяка друга дейност мотивировката е свързана с резултата. С други думи, човек играе заради самата игра, без да се интересува от резултата. Радостта от играта се крие във възможността не само да се опознава светът, но и да се „изменя”. Следователно чрез играта се отразява действителността по пътя на нейното „активно преобразуване”, което води до неочакваното за непросветения съчетание между реалност и измислица.

Непосредствено свързан със специфичната характеристика на играта е въпросът за социалния характер на нейния произход, съдържание, мотивировка и структура.

Социалният произход и съдържание на играта пораждат сложната й социална структура, изразяваща се в система от взаимни връзки и отношения. Тяхното създаване, функциониране и изменение е свързано с битието на човека.

Играчките са средства, необходими за разгръщане на игровия процес.

Следователно целта, задачите, условията и средствата пораждат процеса на дейността, в който се осъществява изявата на играчите, упражняват се и се развиват психични процеси и свойства.

Субективният план на игровата дейност придполага социално-психичен комплекс със сложен състав: интелектуални компоненти, овладени нравствени норми и социални роли, равнище на емоционално-афективния план в личността, оценъчни отношения, волева, поведенческа регулация и др.” (Снежанка Лунгова, експерт-психолог)

Тези цитирани от специализираната литература по темата разсъждения върху играта и играчките рамкират в известна степен проблематиката, от която ще се интересува проектът „Играчки”. Ще се търсят автори и творби с отношение към гореказаното. Игровият характер на изпълнението на проекта предполага отворени възможности за импровизация до последните моменти на завършването му.

Затворен проект.

 

БУДОАР (ЕДИН НОВ БУДОАР)

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                   

галерия „Юзина”

куратори: Мариела Гемишева, Димитър Делчев
 

Представлява „стилизиран“ дамски будоар /селекция работи на автори МЪЖЕ, специално произведени за проекта/ с основни елементи  от деформирани  будоарни аксесоари, представящи „фетишизираното женско начало“ без личност. Проектът поставя основни въпроси към конюнктурния статус-фетиш като преповтаряна ценност и неговото коментиране, травестиране в различност, която носи елементите на FASHION & FETISH.

Проектът се осъществява в сътрудничество с членове на FAC/Fashion Art Center/ Mariela Gemisheva.

„Етикетите”, поставени върху обектите аксесоари с надпис FAC, могат да се тълкуват не само като „Fashion Art Center”, като „Frequently Ask Question” или като друга популярна английска дума, започваща с F.”

/цитат от публикация на Василена Мирчева в списание ЛИК от м. октомври 2010/

Проектът е кураторски с поканени автори.

 

КОМУНИКАЦИИ

Изложба по проект „Идея за дом”                                                                                                                  

галерия „Vivacom Art Hall”

куратор: Йово Панчев
 

Селекцията за изложбата „Комуникации” ще се развие по няколко паралелни линии.

  • Тя ще се опита да разкрие различните художествени стратегии в комуникирането на послания или засягането на необозримите диалекти в „езика на изкуството”;
  • Изложбата ще представи връзки (в смисъла на комуникации, но и провали в комуникацията) между поколения автори и жанрове, като се опитва въпреки това да спази приличен вид;
  • Селекцията ще е аргументирана на база отношението и интерпретациите на авторите към темата формално, семантично, документално, психологическo... и т.н. 

Поканата за работи в темата „Комуникации” и подтеми (ако е необходимо допълнително насочване): езици, поколения, ресурси е напълно отворена за автори (членове или не на СБХ).

При селекцията ще се отчита и характерът на залата / изложбеното пространство и неговите технически възможности.

За повече информация и изпращане на портфолиа до 30 септември: yovopanchev@gmail.com