ПИБ Адреси, телефони, карта

Фондация „Поддържане на Изкуството в България” 

  • София 1504,
  • ул. „Шипка” 18,
  • тел. 846 73 53,
  • еmail: fondpib@gmail.com

→ Google map