Относно ПИБ

  • Славка Денева. ИНТЕРИОР. 1979. Собственост на ХГ Ямбол

Фондация „Поддържане на Изкуството в България”

Фондация „Поддържане на изкуството в България” e учредена с решение на Управителния съвет на СБХ през 2008 г. Седалището на фондацията е в завещания на СБХ от художничката Славка Денева, дъщеря на големия български художник Борис Денев, семеен дом на ул. „Шипка” № 18. Нейната дейност се ръководи от Настоятелски съвет (Управителния съвет на СБХ) и Съвет на фондацията: председател – Долорес Дилова, зам.-председател Филип Зидаров и членове: Александър Радославов, Стефан Божков и Христо Харалампиев

Фондацията е пряк продължител на дейността на Фонд „Поддържане на изкуството в България” – СБХ, създаден през 1993 година. За изминалите години Фондът реализира значими проекти, сред които: 

  • учредяване и финансиране на стипендии за студенти в НХА в специалностите живопис, графика, скулптура и реставрация и стипендия за ученик в ССХУ „Илия Петров”;
  • създаване на  награден фонд: връчени са награди за български автор в Международно триенале на графичните изкуства - София, Международно триенале на графиката – Варна, Международно триенале на сценичния плакат, Международно триенале на живописта, награда „Марин Върбанов” за приложни изкуства, награда „Св. Пимен Зографски” за християнско изкуство, награди за млади художници: „Форум на българската мода”, „Музика, визия, Н-форми” , „Графика малък формат”, награда за участие в традиционната керамична изложба „Св. Спиридон”, Конкурс на Националната асоциация за дизайн и реклама и др.;
  • учредяване на парична награда „Принос в българското изобразително изкуство” и годишни награди за цялостно творчество и организиране на изложби с творби на наградените;
  • поставяне на паметни плочи на домовете на видни български художници;
  • предложение до Народното събрание за отпускане на персонални пенсии на творци за приносни заслуги към българското изобразително изкуство;
  • подпомагане на индивидуални, колективни и юбилейни изложби и творчески проекти и пленери;
  • популяризиране на българското изобразително изкуство и организиране на изложби в чужбина: „Съвременна  българска графика”, Варшава, Концерн „Сименс”, Мюнхен, Антверпен, Ниш, Прага; 
  • популяризиране творчеството Славка и Борис Деневи и завещаната, неоценима по своята художествена стойност колекция – над 900 живописни творби и над 7000 рисунки, скици и други творби върху хартия, реставриране на творби от завещанието, създаване на музейна експозиция Дом „Славка и Борис Деневи”, организиране на изложби и издаване на каталози и книги за живота и творчеството на двамата художници – „Славка Денева. Рисунки”, Борис Денев „Автобиография”, „Рисунки от затвора и концлагера” и „Борис Денев и авиатиката”, 50-минутен документален филм за живота и творчеството на Славка Денева и документален филм „Борис Денев – художникът”, режисьор Огнян Гелинов, продуцент Иван Павлов.