Контакти

Адрес:

1504 София 
ул. "Шипка" 6 
тел.(359 2)  944 41 41
факс: (359 2) 946 02 12

За контакти:

Мария Павлова - 02 944 61 15, 02 948 37 11 info@sbhart.com


→ Google map

ЛЮБЕН ГЕНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ

тел.: 02/ 944 61 15, факс: 02/946 02 12
е-mail: genov@sbhart.com

АНТОН СТАЙКОВ, зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност

тел.: 02/944 60 26; факс: 02/946 02 12
e-mail: staykov@sbhart.com

ИВАЙЛО ДЖЕНЕВ, зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и за творческите бази и социалната дейност на СБХ

тел.: 02/846 73 53, факс: 02/946 02 12 
e-mail: djenev@sbhart.com

ЦЕНТРАЛА:

02 94837 + съответния номер, както следва:

10 – Любен Генов, председател

13 – Антон Стайков, зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност 

27 – Ивайло Дженев, зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и за творческите бази и социалната дейност на СБХ

11 – Мария Павлова, административен секретар

12 – Марта Игнатова, координатор изложбена дейност

14 – Юлия Портарова, секретар-координатор международна дейност, PR и информационен бюлетин, press@sbhart.com

18 – Мариела Янакиева, секретар социална дейност, ЕС, КК

20 – Албена Спасова, секции

21 – Михаил Димитров, шофьор

28 – Наталия Желева, човешки ресурси

29 – Надя  Василева, счетоводство

33 – Румяна Недялкова, архив и колекция "Борис и Славка Деневи"

37 – Румяна Недялкова, библиотека, фотоархив

39 – Радослав Нейчев, склад произведения

39 – Пламен Петров, главен счетоводител

40 – Димитър Митев, електроофис

42 – Женя Желязкова-Вълчева, счетоводство

43 – пропуск

45 – охрана

47 – уредници изложби

Изложбени зали:

46 – І етаж  

32 – ІІ етаж  

 


 Съюзът на българските художници разполага със следните изложбени площи:

  • Една зала + 2 странични зали в галерия "Шипка" 6 с обща площ 1100 кв.м (етаж 1)
  • Една зала с 800 кв.м в галерия "Шипка" 6 (етаж 2)
  • Галерия "Райко Алексиев" с 330 кв.м на ул. "Раковски" 125


РАБОТНО ВРЕМЕ:

Галерия на СБХ, ул. "Шипка" 6

вторник - събота

11 - 19 часа

Галерия "Райко Алексиев" 

вторник - събота

11 - 19 часа 

За контакти: 

Марта Игнатова - 846 71 13, 948 37 12 
 Библиотека и фототека - II етаж, галерия "Шипка" 6 

13 - 17 часа (понеделник и сряда)

9 - 13 часа (вторник, четвъртък и петък) 

Почивни дни - събота и неделя

За контакти: 

Наташа Ноева - 948 37 37, 948 37 46 
------------------------------