Контакти

Адрес:

1504 София 
ул. "Шипка" 6 
тел.(359 2)  944 41 41
факс: (359 2) 946 02 12

За контакти:

Мария Павлова - 944 61 15, 948 37 11 info@sbhart.com


→ Google map

ЛЮБЕН ГЕНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ

тел.: 02/ 944 61 15, факс: 02/946 02 12
е-mail: genov@sbhart.com

АНТОН СТАЙКОВ, зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност

тел.: 02/944 60 26; факс: 02/946 02 12
e-mail: staykov@sbhart.com

ИВАЙЛО ДЖЕНЕВ, зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и за творческите бази и социалната дейност на СБХ

тел.: 02/846 73 53, факс: 02/946 02 12 
e-mail: djenev@sbhart.com

ЦЕНТРАЛА:

94837 + съответния номер, както следва

10 – Любен Генов, председател

13 – Антон Стайков, зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност 

27 – Ивайло Дженев, зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и за творческите бази и социалната дейност на СБХ

11 – Мария Павлова, административен секретар

12 – Марта Игнатова, координатор изложбена дейност

14 – Юлия Портарова, секретар-координатор международна дейност, PR и информационен бюлетин, press@sbhart.com

18 – Мариела Янакиева, секретар социална дейност, ЕС, КК

19 – Ани Шапкарова, секции  

20 – Албена Спасова, секции

21 – Михаил Димитров, шофьор

28 – Наталия Желева, човешки ресурси

29 – Надя  Василева, счетоводство

35 – Красимир Бехтерев, склад произведения

37 – Наташа Ноева, библиотека

37 – Дени Кръстев, фотограф

39 – Пламен Петров, главен счетоводител

40 – Симеон Георгиев, електроофис

42 – Женя Желязкова-Вълчева, счетоводство

43 – пропуск

45 – охрана

47 – уредници изложби

Изложбени зали:

31 – І етаж  

32 – ІІ етаж  

33 – ІІІ етаж

34 – ІV етаж

 


 Съюзът на българските художници разполага със следните изложбени площи:

* Две зали по 800 кв.м в галерия "Шипка" 6 - етаж 1 и 2 
* Една зала от 600 кв.м в галерия "Шипка" 6. 
* Галерия "Райко Алексиев" с 330 кв.м. на ул. "Раковски" 125


РАБОТНО ВРЕМЕ:

Галерия на СБХ, ул. "Шипка" 6 (отворена е само залата на етаж 4)

вторник - събота

11 - 18 часа

Залите на етаж 1, 2 и 3 на ул. "Шипка" 6 са затворени поради продължителен ремонт. 


Галерия "Райко Алексиев" 

вторник - събота

11 - 18 часа 

За контакти: 

Марта Игнатова - 846 71 13, 948 37 12 
 Библиотека и фототека - II етаж, галерия "Шипка" 6 

9 - 13 часа (понеделник - петък) 

Почивни дни - събота и неделя

За контакти: 

Наташа Ноева - 948 37 37, 948 37 46 
------------------------------