Съюз на Българските ХудожнициНовини

ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ КРИТИЦИ AICA

22.01.19

Българската секция на AICA (http://aicainternational.org) обявява прием на нови
членове.

Краен срок за подаване на документите: 15 февруари 2019 г.

вижте повече

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 ГОДИНА

21.01.19

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи следния размер на членския внос за 2019 година:

за  ЕДНА ГОДИНА -  30 (тридесет) лева.

Всички членове пенсионери, 

       -  мъже, родени преди 1 януари  1955 г. 

       -  жени, родени преди 1 януари 1958 г.,

както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК. 

вижте повече

44 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРАТа 2019

17.01.19

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата.

Цели:

-          да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България;

-          да допринася  за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина

 

вижте повече

Резидентска програма за изгряващи художници - срок 23 януари 2019

15.01.19

Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) търси начинаещи млади европейски художници и колективи, които да се присъединят към изданието на програмата за развитие на артистите (ADP) през 2019 г., 6-седмична програма за пребиваване в Люксембург под ръководството на известния финландски фотограф Йорма Пуранен  Jorma Puranen.

Поканата за кандидатстване е насочена към двама визуални артисти (на възраст под 35 години) от България, Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва и Румъния. Успешните кандидати ще получат жилищно / работно пространство в Люксембург, също така и стипендия (за продукция) и разходи за издръжка (100 EUR на ден) и такса за успех от 1500 EUR (при условие, че се създаде произведение по време на резиденцията).

Крайният срок за кандидатстване е сряда, 23 януари 2019 г. в полунощ (GMT + 1).

За повече информация за програмата и за това как да приложите прегледайте прикачения файл или посетете уебсайта на ЕИБ.

вижте повече

ДЕВЕТО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕНА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ - СОФИЯ 2019

14.01.19

Статут:

Триеналето има за цел да представи постиженията на художници от цял свят, създаващи плакати за културната сцена (класически и модерни форми на различни изкуства: театър, опера, танц, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, вариете, естрада, фестивали, видео и визуални форми и др.)

Деветото международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през ноември 2019 в Националния дворец на културата, София.

 

вижте повече

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ” 2019

14.01.19

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Национална изложба „Лудогорие” се организира на всеки две години в Разград.

2. От 2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство”

3. Целта на изложбата е:

 • да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България
 • да създаде възможност за свободна творческа изява
 • да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство
 • да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров”с произведения от съвременни автори

 

вижте повече

Втора изложба „Мини текстил”

14.01.19

През април 2019 г. в Галерия-книжарница „София прес“ ще бъде открита изложбата „Мини текстил”. Секция „Текстил” организира за втори път изложба на малките текстилни форми (предишната беше през 2016-2017 г.) Регламентът остава същият – максимален размер 20 х 20 см и 20 х 20 х 20 см, а техниката и материалите – традиционни и нетрадиционни, виждани и невиждани, чисто текстилни и смесени, плод на авторските умения и фантазия.

Изложбата е отворана за всички автори, които работят в сферата на текстилното изкуство.

Ще бъдат поканени и автори от чужбина.

Творбите ще се приемат на 12 април 2019 г. в Галерия-книжарница „София прес“, ул. „Славянска“ 29) от 11 до 17 часа.

Творбите, които ще бъдат изпратени по пощата или по куриер, да бъдат адресирани до Ани Шапкарова – ул. „Шипка“ 6, СБХ, София 1504.

Изложбата ще се открие на 16 април 2019 г. от 18 часа.

вижте повече

СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА В СОФИЯ - срокът е удължен

12.12.18

Уважаеми колеги,

Секция „Скулптура” към СБХ със съдействието на фондация „Арт център Илинденци” е в процес на организация на скулптурен симпозиум в град София. Организаторите имат амбицията да възродят най-добрите традиции на този вид изкуство, които включват и съотнасяне на отделните индивидуални намерения в общи композиции, които имат за цел и урбанизация на средата. В първото издание ще участват до 5 автори.

За осъществяване на тази идея организаторите ще се срещнат с желаещите потенциални участници, имащи активно отношение към работата в камък. За целта може да заявите желание за участие в срещата при Ани Шапкарова, тел. 0887 904 417, 02 948 37 19, e-mail: anjibg@abv.bg  Ще помогнете на организаторите, ако приложите ваши реализации и лична снимка с кратка творческа биография.

Първоначално поставения краен срок за подаване на кандидатури (15 януари) се удължава.

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 17 януари 2019 г.

04.12.18

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници” с решение по протокол №30  от 29 ноември 2018 г. и на основание на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението

На 17  януари   2019 г. (четвъртък)  от 10 часа

на адреса на управление на Сдружението в  гр. София, ул. „Шипка“ №6, в изложбената зала на ІV етаж, при следния дневен ред:

Приемане на бюджет на СБХ за 2019 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден, от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

вижте повече

Машини и инструменти на английската фирма Durston

28.11.18

Уважаеми колеги,

СБХ има удоволствието да представи на вашето внимание продуктите на световноизвестната английска фирма Durston, производител на бижутерски машини, съоръжения и инструменти. Доскоро в България придобиването на такива инструменти бе „приключение”, свързано или с непосилно високи разходи, или с изтощителни, а често и неуспешни опити за наподобяване на техните качества при изработката им в нефабрични условия. Повишеният ни стандарт прави възможно онова, за което преди не сме и мечтали, а именно – покупката на доказано добро професионално оборудване. В стремежа си да се използваме от тази възможност договорихме с фирма Durston представяне на продуктите й. По този начин поръчки могат да бъдат отправяни директно към СБХ , при реда и условията, които ще видите по-долу. Подробна информация за цени и технически параметри може да бъде намерена в наскоро обновения уебсайт на фирмата www.durston.co.uk

вижте повече

XX международно биенале на графиката – Варна 2019

27.11.18

Двадесетото международно биенале на графиката – Варна 2019 се организира от Община Варна, Министерство на културата, Съюз на българските художници и се провежда под патронажа на кмета на град Варна.

Цели

 1. Представя достижения на световното графично изкуство.
 2. Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят

Време и място

 1. Двадесетото международно биенале на графиката – Варна се открива на 13 август 2019 г. в 18. 00 ч., в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна.
 2. Краен срок за получаване на творбите във Варна – 31 март 2019 г. 
 3. Адрес:  Международно биенале на графиката, ГХГ „Борис Георгиев”, ул. „Любен Каравелов” 1, 9002 Варна, България, тел./факс: 052 60 77 37; e-mail: pbvarna@gmail.com

вижте повече

ВАЖНО! ОТЛАГАТ СЕ ИЗЛОЖБИ ПОРАДИ РЕМОНТ

21.11.18

Във връзка с извършването на ремонт в сградата на СБХ, ул. „Шипка” 6 , изложбената дейност ще бъде прекратена до есента на 2019 г. Големи изложби като Триенале на графиката, изложби на секция „Живопис” – „Портрет” и на секция „Скулптура” – Цикъл „В началото е натура” – „Портрет”, бяха отложени за есента на 2019 Г.

Съобщението е публикувано в Бюлетин 4/2018.

вижте повече

ΙΙ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – Варна 2019

14.11.18

Фондация „МЕЖДУНАРОДНО АКВАРЕЛНО ОБЩЕСТВО – БЪЛГАРИЯ“ (IWS България) и Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна организират ΙΙ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – Варна 2019 (Триеналето).

УСТАВ

ПАРАМЕТРИ

1.    Всички художници от страната и чужбина над 18-годишна възраст, които приемат условията на Устава, имат право на участие в Триеналето.

2.    Темата е свободна, а мотото е „Духът на Акварела”.

3.    Приемат се за участие оригинални произведения, изпълнени в традиционната техника акварел върху хартия.

4.    Произведенията трябва да бъдат авторски и да не произлизат от снимки или творби на други художници. Да са завършени през последните три години и да не са участвали в други конкурси и каталози.

5.    Допустими са произведения с размери 56х76 см. и 38х56 см.

6.    Всеки художник има право да кандидатства с до 2 свои произведения. За участие в Триеналето журито избира едно от тях.

 

вижте повече

„120 години българско изкуство“ - изложба в Градската градина, София

07.11.18

Изложбата „120 години българско изкуство“ представя в 32 дигитални принта областите, в които се развива българското визуално изкуство от края на ХІХ в. до днес. От 12 до 30 ноември 2018 г. в Градската градина жителите и гостите на столицата могат да се насладят на забележителни произведения на изящните, декоративно-приложните изкуства и дизайна. Излизайки извън музейните и изложбените зали, ситуирана в открита обществена среда, експозицията е пореден етап от стартиралата през 2012 г. програма на Съюза на българските художници и фондация „Поддържане на изкуството в България“ за популяризиране и социализиране достиженията на културното ни наследство сред широка публика. Специален акцент е подчертаването на междусекторните партньорства за успешната реализация на културни проекти.

Проектът „120 години българско изкуство“ се осъществи с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община, Министерство на културата, НДФ „13 века България“, „Алианц България“, финансирали и трите тома от едноименната поредица, със съдействието на държавни, общински, образователни и научни институции, галерии, музеи, библиотеки от цялата страна.

 

вижте повече

Награди от Националната изложба изобразително изкуство - Сливен 2018

29.10.18

На 26 октомври 2018 г. в Художествена галерия "Димитър Добрович" в Сливен бе открита Национална изложба за изобразително изкуство, посветена на празника на града Димитровден. Организатори на изложбата са Община Сливен, ХГ „Димитър Добрович“ - Сливен, СБХ – представителство Сливен, Дружеството на художниците - Сливен, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен.

Осемчленно жури с председател Антон Стайков, зам.-председател на СБХ определи следните награди:

вижте повече

Откриване на Националната изложба за изобразително изкуство - Сливен 2018

23.10.18

На 26 октомври 2018 г. в Художествена галерия "Димитър Добрович" в Сливен се открива Национална изложба за изобразително изкуство, посветена на празника на града Димитровден. Организатори на изложбата са Община Сливен, ХГ „Димитър Добрович“ - Сливен, СБХ – представителство Сливен, Дружеството на художниците - Сливен, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен.

По време на откриването ще бъдат връчени следните награди:

 • Голямата награда на Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен 2018 - „Сирак Скитник“ 
 • Първа, втора и трета награда за живопис
 • Първа, втора и трета награда за графика
 • Първа, втора и трета награда за скулптура
 • Награда за неконвеционално изкуство
 • Награда за млад автор
 • Награда за сливенски художник

 Наградените творби остават във фонда на ХГ "Димитър Добрович" - Сливен.

вижте повече

VIII АРТ БИЕНАЛЕ В ПЕКИН – Китай 2019

10.10.18

През 2019 г., от 26 август до 23 септември, ще се проведе VIII-то арт биенале в Пекин (The Eight Beijing International art biennale, China 2019). Темата е „Пъстър свят и споделено бъдеще“ . Както и досега, организаторите поемат разходите за транспортиране на творбите и четиридневен престой (хотел и храна) на участниците. Трима български художници бяха селектирани от журито на VII-то арт биенале в Пекин – Павлин Радевски, Слав Недев и Стефан Чурчулиев. Формулярът за участие и информацията съгласно изискванията трябва да бъдат изпратени по пощата до 25 декември 2018 г. Подробна информация за кандидатстване –http://www.bjbiennale.com.cn/en/ParticipationWay 

 

вижте повече

СТАРТИРА ПРОГРАМА „НАВЪН” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

09.10.18

През 2018 г. Столична община чрез Дирекция „Култура” обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“, за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е до 15 ноември 2018 г. включително.  

Проектните предложения се приемат в деловодството на Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” 4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани.

Повече информация за правилата, изискванията и необходимите документи за кандидатстване по Програма „Навън” ще намерите на http://artsofia.bg/bg/pubs/art-konkursi

вижте повече

VI ФОРУМ МАЛКА ГРАФИКА

03.10.18

Организатори на форума са СБХ – Секция „Графика и илюстрация” и Галерия „Арт Алея”

Условия за участие:

Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до

три произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.

Няма ограничения за техника.

Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.

вижте повече

АРТ ЛАБИРИНТ 2018. 20 ГОДИНИ АРТ център Илинденци

27.09.18

На 13 октомври 2018 г., събота, от 10 до 17 часа, в Скулптурен парк Илинденци и творческия дом към него ще се състои „Арт Лабиринт 2018”, творческа проява на фондация „Арт център Илинденци”. В своето 20-годишно съществуване фондацията е способствала за провеждането на множество творчески акции, в резултат на които са създадени и експонирани  творби на над 180 творци от България, Европа и света.     

С настоящата проява за пореден път се цели популяризирането пред широката публика на съвременното изкуство в това число и в неповторимата природна среда на с.Илинденци като част от европейската и световна култура и утвърждаване на Скулптурен парк Илинденци като една от туристическите дестинации в региона.

До Илинденци и обратно е осигурен автобус.

вижте повече

Общо: 392 / Страници: