Съюз на Българските ХудожнициНовини

ДЕВЕТО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕНА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ - СОФИЯ 2019

14.01.19

Статут:

Триеналето има за цел да представи постиженията на художници от цял свят, създаващи плакати за културната сцена (класически и модерни форми на различни изкуства: театър, опера, танц, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, вариете, естрада, фестивали, видео и визуални форми и др.)

Деветото международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през ноември 2019 в Националния дворец на културата, София.

 

вижте повече

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ” 2019

14.01.19

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Национална изложба „Лудогорие” се организира на всеки две години в Разград.

2. От 2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство”

3. Целта на изложбата е:

 • да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България
 • да създаде възможност за свободна творческа изява
 • да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство
 • да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров”с произведения от съвременни автори

 

вижте повече

Втора изложба „Мини текстил”

14.01.19

През април 2019 г. в Галерия-книжарница „София прес“ ще бъде открита изложбата „Мини текстил”. Секция „Текстил” организира за втори път изложба на малките текстилни форми (предишната беше през 2016-2017 г.) Регламентът остава същият – максимален размер 20 х 20 см и 20 х 20 х 20 см, а техниката и материалите – традиционни и нетрадиционни, виждани и невиждани, чисто текстилни и смесени, плод на авторските умения и фантазия.

Изложбата е отворана за всички автори, които работят в сферата на текстилното изкуство.

Ще бъдат поканени и автори от чужбина.

Творбите ще се приемат на 12 април 2019 г. в Галерия-книжарница „София прес“, ул. „Славянска“ 29) от 11 до 17 часа.

Творбите, които ще бъдат изпратени по пощата или по куриер, да бъдат адресирани до Ани Шапкарова – ул. „Шипка“ 6, СБХ, София 1504.

Изложбата ще се открие на 16 април 2019 г. от 18 часа.

вижте повече

СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА В СОФИЯ - срокът е удължен

12.12.18

Уважаеми колеги,

Секция „Скулптура” към СБХ със съдействието на фондация „Арт център Илинденци” е в процес на организация на скулптурен симпозиум в град София. Организаторите имат амбицията да възродят най-добрите традиции на този вид изкуство, които включват и съотнасяне на отделните индивидуални намерения в общи композиции, които имат за цел и урбанизация на средата. В първото издание ще участват до 5 автори.

За осъществяване на тази идея организаторите ще се срещнат с желаещите потенциални участници, имащи активно отношение към работата в камък. За целта може да заявите желание за участие в срещата при Ани Шапкарова, тел. 0887 904 417, 02 948 37 19, e-mail: anjibg@abv.bg  Ще помогнете на организаторите, ако приложите ваши реализации и лична снимка с кратка творческа биография.

Първоначално поставения краен срок за подаване на кандидатури (15 януари) се удължава.

вижте повече

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 17 януари 2019 г.

04.12.18

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници” с решение по протокол №30  от 29 ноември 2018 г. и на основание на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението

На 17  януари   2019 г. (четвъртък)  от 10 часа

на адреса на управление на Сдружението в  гр. София, ул. „Шипка“ №6, в изложбената зала на ІV етаж, при следния дневен ред:

Приемане на бюджет на СБХ за 2019 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден, от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

вижте повече

Машини и инструменти на английската фирма Durston

28.11.18

Уважаеми колеги,

СБХ има удоволствието да представи на вашето внимание продуктите на световноизвестната английска фирма Durston, производител на бижутерски машини, съоръжения и инструменти. Доскоро в България придобиването на такива инструменти бе „приключение”, свързано или с непосилно високи разходи, или с изтощителни, а често и неуспешни опити за наподобяване на техните качества при изработката им в нефабрични условия. Повишеният ни стандарт прави възможно онова, за което преди не сме и мечтали, а именно – покупката на доказано добро професионално оборудване. В стремежа си да се използваме от тази възможност договорихме с фирма Durston представяне на продуктите й. По този начин поръчки могат да бъдат отправяни директно към СБХ , при реда и условията, които ще видите по-долу. Подробна информация за цени и технически параметри може да бъде намерена в наскоро обновения уебсайт на фирмата www.durston.co.uk

вижте повече

XX международно биенале на графиката – Варна 2019

27.11.18

Двадесетото международно биенале на графиката – Варна 2019 се организира от Община Варна, Министерство на културата, Съюз на българските художници и се провежда под патронажа на кмета на град Варна.

Цели

 1. Представя достижения на световното графично изкуство.
 2. Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят

Време и място

 1. Двадесетото международно биенале на графиката – Варна се открива на 13 август 2019 г. в 18. 00 ч., в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна.
 2. Краен срок за получаване на творбите във Варна – 31 март 2019 г. 
 3. Адрес:  Международно биенале на графиката, ГХГ „Борис Георгиев”, ул. „Любен Каравелов” 1, 9002 Варна, България, тел./факс: 052 60 77 37; e-mail: pbvarna@gmail.com

вижте повече

ВАЖНО! ОТЛАГАТ СЕ ИЗЛОЖБИ ПОРАДИ РЕМОНТ

21.11.18

Във връзка с извършването на ремонт в сградата на СБХ, ул. „Шипка” 6 , изложбената дейност ще бъде прекратена до есента на 2019 г. Големи изложби като Триенале на графиката, изложби на секция „Живопис” – „Портрет” и на секция „Скулптура” – Цикъл „В началото е натура” – „Портрет”, бяха отложени за есента на 2019 Г.

Съобщението е публикувано в Бюлетин 4/2018.

вижте повече

ΙΙ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – Варна 2019

14.11.18

Фондация „МЕЖДУНАРОДНО АКВАРЕЛНО ОБЩЕСТВО – БЪЛГАРИЯ“ (IWS България) и Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна организират ΙΙ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – Варна 2019 (Триеналето).

УСТАВ

ПАРАМЕТРИ

1.    Всички художници от страната и чужбина над 18-годишна възраст, които приемат условията на Устава, имат право на участие в Триеналето.

2.    Темата е свободна, а мотото е „Духът на Акварела”.

3.    Приемат се за участие оригинални произведения, изпълнени в традиционната техника акварел върху хартия.

4.    Произведенията трябва да бъдат авторски и да не произлизат от снимки или творби на други художници. Да са завършени през последните три години и да не са участвали в други конкурси и каталози.

5.    Допустими са произведения с размери 56х76 см. и 38х56 см.

6.    Всеки художник има право да кандидатства с до 2 свои произведения. За участие в Триеналето журито избира едно от тях.

 

вижте повече

„120 години българско изкуство“ - изложба в Градската градина, София

07.11.18

Изложбата „120 години българско изкуство“ представя в 32 дигитални принта областите, в които се развива българското визуално изкуство от края на ХІХ в. до днес. От 12 до 30 ноември 2018 г. в Градската градина жителите и гостите на столицата могат да се насладят на забележителни произведения на изящните, декоративно-приложните изкуства и дизайна. Излизайки извън музейните и изложбените зали, ситуирана в открита обществена среда, експозицията е пореден етап от стартиралата през 2012 г. програма на Съюза на българските художници и фондация „Поддържане на изкуството в България“ за популяризиране и социализиране достиженията на културното ни наследство сред широка публика. Специален акцент е подчертаването на междусекторните партньорства за успешната реализация на културни проекти.

Проектът „120 години българско изкуство“ се осъществи с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община, Министерство на културата, НДФ „13 века България“, „Алианц България“, финансирали и трите тома от едноименната поредица, със съдействието на държавни, общински, образователни и научни институции, галерии, музеи, библиотеки от цялата страна.

 

вижте повече

Награди от Националната изложба изобразително изкуство - Сливен 2018

29.10.18

На 26 октомври 2018 г. в Художествена галерия "Димитър Добрович" в Сливен бе открита Национална изложба за изобразително изкуство, посветена на празника на града Димитровден. Организатори на изложбата са Община Сливен, ХГ „Димитър Добрович“ - Сливен, СБХ – представителство Сливен, Дружеството на художниците - Сливен, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен.

Осемчленно жури с председател Антон Стайков, зам.-председател на СБХ определи следните награди:

вижте повече

Откриване на Националната изложба за изобразително изкуство - Сливен 2018

23.10.18

На 26 октомври 2018 г. в Художествена галерия "Димитър Добрович" в Сливен се открива Национална изложба за изобразително изкуство, посветена на празника на града Димитровден. Организатори на изложбата са Община Сливен, ХГ „Димитър Добрович“ - Сливен, СБХ – представителство Сливен, Дружеството на художниците - Сливен, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен.

По време на откриването ще бъдат връчени следните награди:

 • Голямата награда на Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен 2018 - „Сирак Скитник“ 
 • Първа, втора и трета награда за живопис
 • Първа, втора и трета награда за графика
 • Първа, втора и трета награда за скулптура
 • Награда за неконвеционално изкуство
 • Награда за млад автор
 • Награда за сливенски художник

 Наградените творби остават във фонда на ХГ "Димитър Добрович" - Сливен.

вижте повече

VIII АРТ БИЕНАЛЕ В ПЕКИН – Китай 2019

10.10.18

През 2019 г., от 26 август до 23 септември, ще се проведе VIII-то арт биенале в Пекин (The Eight Beijing International art biennale, China 2019). Темата е „Пъстър свят и споделено бъдеще“ . Както и досега, организаторите поемат разходите за транспортиране на творбите и четиридневен престой (хотел и храна) на участниците. Трима български художници бяха селектирани от журито на VII-то арт биенале в Пекин – Павлин Радевски, Слав Недев и Стефан Чурчулиев. Формулярът за участие и информацията съгласно изискванията трябва да бъдат изпратени по пощата до 25 декември 2018 г. Подробна информация за кандидатстване –http://www.bjbiennale.com.cn/en/ParticipationWay 

 

вижте повече

СТАРТИРА ПРОГРАМА „НАВЪН” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

09.10.18

През 2018 г. Столична община чрез Дирекция „Култура” обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“, за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е до 15 ноември 2018 г. включително.  

Проектните предложения се приемат в деловодството на Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” 4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани.

Повече информация за правилата, изискванията и необходимите документи за кандидатстване по Програма „Навън” ще намерите на http://artsofia.bg/bg/pubs/art-konkursi

вижте повече

VI ФОРУМ МАЛКА ГРАФИКА

03.10.18

Организатори на форума са СБХ – Секция „Графика и илюстрация” и Галерия „Арт Алея”

Условия за участие:

Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до

три произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.

Няма ограничения за техника.

Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.

вижте повече

АРТ ЛАБИРИНТ 2018. 20 ГОДИНИ АРТ център Илинденци

27.09.18

На 13 октомври 2018 г., събота, от 10 до 17 часа, в Скулптурен парк Илинденци и творческия дом към него ще се състои „Арт Лабиринт 2018”, творческа проява на фондация „Арт център Илинденци”. В своето 20-годишно съществуване фондацията е способствала за провеждането на множество творчески акции, в резултат на които са създадени и експонирани  творби на над 180 творци от България, Европа и света.     

С настоящата проява за пореден път се цели популяризирането пред широката публика на съвременното изкуство в това число и в неповторимата природна среда на с.Илинденци като част от европейската и световна култура и утвърждаване на Скулптурен парк Илинденци като една от туристическите дестинации в региона.

До Илинденци и обратно е осигурен автобус.

вижте повече

Премиера на филма "СВЕТЛИН РУСЕВ. УСЕЩАНЕ ЗА ВЕЧНОСТ"

27.09.18

Zoko films в копродукция с ARS Digital Studio ви канят на премиерата на документалния филм

СВЕТЛИН РУСЕВ. УСЕЩАНЕ ЗА ВЕЧНОСТ

Филмът е в две части с времетраене 112 минути.

изпълнителен продуцент Димитър Митов / ас. режисьор Владимир Белов

 консултант Петър Танев / фотограф Дени Кръстев

монтаж Димитър Митов / музикално оформление Мариана Вълканова

звукорежисьор Благомир Алексиев / оператор Димитър Митов

сценарист и режисьор Атанас Киряков

На 9 октомври 2018 г. от 17 часа в Дома на киното, ул. „Екзарх Йосиф“ 37

вижте повече

НАГРАДИТЕ НА ВТОРИЯ ФЕСТИВАЛнА НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА:

04.09.18

Тази вечер в галерия "Райко Алексиев" беше открит Вторият фестивал на съвременната българска керамика. Журито определи следните награди:

Две равностойни награди на фестивала: Женя Адамова и Иван Кънчев.

Награда за млад участник: Виктория Спасова.

вижте повече

IX НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС „ШУМЕНСКО ПЛАТО”, 3-9 октомври 2018 г.

03.09.18

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНЕРА

         І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

 1. Целта на провеждането на Национален пленер по живопис в гр. Шумен е обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната, опознаване на културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, природните му забележителности и по-конкретно Природен парк „Шуменско плато“, както и  популяризирането на гр. Шумен  и шуменските забележителности като притегателно място за създаване на изкуство.  Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера,  могат свободно да интерпретират своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.  
 2. Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. На   участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи.

вижте повече

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА – ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЛОЖБА

03.09.18

От 18 октомври до 14 ноември 2018 г. в галерията на СБХ Шипка 6 ще бъде представена заключителната изложба на Шестия национален конкурс „Алианц България” за ивопис, скулптура и графика.

Съгласно регламента в нея участват само  наградените и номинираните автори  от регионалните изложби от 2017 и 2018 г.

Творбите за изложбата се приемат на 13 и 14 октомври 2018 г., от 10 до 17 часа, в изложбената зала на първия етаж на галерията.

вижте повече

Общо: 388 / Страници: