Съюз на Българските Художници / Новини СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА Велико Търново 2021

15.02.21

СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА - Велико Търново 2021

18 октомври – 6 ноември 2021 г.

Изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика. Биеналето включва изложба, презентации, дискусии и други съпътстващи събития. Едно от тях е изложба на икони от фонда на ХГ „Христо Цокев“ – Габрово и ХГ „Асен и Илия Пейкови“ – Севлиево. Биеналето стартира като национален форум през 2009 г., но се утвърждава като международно събитие. С издаването на електронен каталог на български и английски език и включването му в националния референтен списък с научни издания, организаторите се надяват на разрастване и надграждане на форма̀та.

ОРГАНИЗАТОРИ: катедра „Църковни изкуства“ на Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и община Велико Търново

ПАРТНЬОРИ: Съюз на българските художници, Представителство на СБХ – Велико Търново, Света Великотърновска митрополия, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, ХГ „Христо Цокев“ – Габрово, ХГ „Асен и Илия Пейкови“ – Севлиево и други.

НАГРАДИ

- Награда на Община Велико Търново – 1000 лв.

- Награда на Великотърновския университет

- Награда на СБХ - творба от фонда на СБХ

- Награда на Демакс АД

- Награда на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат регламента на биеналето и биха се включили с:

- иконопис – до три творби;

- стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или проекти на реализирани творби;

- дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани творби;

- утвар, текстил, графика, миниатюра и други – до три творби;

- мултимедийно представяне на реализирани творби – допуска се една презентация с продължителност до 20 мин.

Представените произведения и табла с фотоси да са в подходящ за експониране вид. На гърба на всяка от творбите или таблата да присъства етикет с: име на автора, телефонен номер, наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение, стойност /ако има такава/.

Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците. Всеки автор ще получи сертификат за участие в Биеналето. Електронният каталог ще бъде публикуван в сайта на Великотърновския университет: www.uni-vt.bg в сайта на Православен богословски факултет: http://pbfvt.pravoslavie.bg и в www.pravoslavie.bg

*За чуждестранни автори – изпращане в електронен вариант на постер с фотографии на реализирани творби в готов файл за печат с размери 100х70 см или 70х50 см във формат PDF и/или TIFF. Изискване: надписите в постера – име на автора, населено място, храм и друга информация да бъдат на английски език. Отпечатването на постерите е за сметка на организаторите!

СРОКОВЕ И ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ

От 1 юни до 30 юли – изпращане на ФОРМУЛЯР и фотографии на творби на електронна поща: churchart.vtu@abv.bg

(фотографии на до три творби във формат JPG или RGB не по-малки от 300 dpi и формуляр за участие в електронен вид, включващ кратка творческа биография на автора, подробен опис на творбите и декларация за авторство)

До 3 септември – публикуване на списък с одобрените творби и автори за участие в Биеналето на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg. Същият ще бъде достъпен и в сайта на Православен богословски факултет: http://pbfvt.pravoslavie.bg/ и в www.pravoslavie.bg

От 9 до 12 октомври – изпращане на одобрените творби на адрес: Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, ул. „Рафаел Михайлов“ 1, гр. Велико Търново, тел. 0884 037556 – Мария Маринова; тел. 0884201225 – Станимир Борисов, тел. 0889684145 – Мариета Конова

18 октомври 2021 г. от 17.00 часа, Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново – откриване на изложбата

8 и 9 ноември 2021 г. – връщане на творбите лично или на посочения от автора адрес

 

КОНТАКТИ

Катедра „Църковни изкуства“, Православен богословски факултет,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Теодосий Търновски” № 2, гр. Велико Търново

тел: +359 62 618243, 0878 653444 – Светла Иванова; 0889684145 – Мариета Конова

e-mail: churchart.vtu@abv.bg ; theolog@ts.uni-vt.bg