Съюз на Българските Художници / Новини Втора среща на желаещите да участват в симпозиума по скулптура в София

18.04.19

На 11 април 2019 г. се проведе втората среща на Иван Русев и ръководството на секция „Скулптура” с желаещите да участват в симпозиума по скулптура в София. Столична община е определила мястото за скулптурна намеса, което се намира зад хотел „Хилтън“ (виж Приложение 2).

Мястото за работа е в Илинденци. Базата и камъкът се предоставят безвъзмездно. Хонорарът е 2000 лв. Парите са осигурени от частен спонсор.

На срещата се реши зоната, където ще бъдат ситуирани първите проекти, да бъде тази до Арсенала и двата хълма (отбелязано е в Приложение 2).

Темата е „Комуникация”.

Всеки, който желае да участва, следва да подготви работна скица на проекта си.

Следващата среща ще бъде на 11 май 2019 г. от 15 часа.

Проектите ще бъдат обсъдени и приети на срещата. След това ще бъдат дадени 15 дни, за да бъдат оформени във вид, в който могат да бъдат представени на Столична община.

Ще бъдат приети до 5 проекта.

Приложение 1 – Задание за проектиране

Приложение 2 – Скица на мястото