Съюз на Българските Художници / Новини ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ - ПЛЕВЕН 2018 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

05.05.18

СТАТУТ   

§ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Биенале на малките форми /БМФ/ е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта живописта, графиката и скулптурата в изобразителното изкуство.

2.  Деветото биенале отново е с международно участие. Това определя промените в организацията, награждаването, условията за участие и провеждането на биеналето. 

 

§ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ:

 Съорганизатори на БМФ са Община Плевен, Художествена Галерия „Илия Бешков”, Съюз на българските художници, Министерство на културата, Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, Представителство на СБХ – Плевен.

 • Биеналето се провежда под патронажа на кмета на град Плевен.
 • Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ „Илия Бешков”, в сътрудничеството с Представителство на СБХ – Плевен.
 • Всички дейности се финансират от утвърден бюджет и средства от спонсори.
 • За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури,
 • в което участват представители на СБХ и Община Плевен.
 • Деветото биенале на малките форми – Плевен 2018 се открива в залите на ХГ „Илия Бешков” на 26 октомври, петък, 2018 г. от 18.00 ч. и продължава до 21 декември 2018 г.
 • За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.
 • Работните езици на Биеналето са български и английски.

 

§ ІІІ. НАГРАДИ:

 • Журито номинира по 5 /пет/ автори за отделните раздели – живопис, графика, скулптура както и за млад автор /до 35 години/. От номинираните се определят носителите на награди както следва:
 • Голяма награда на Община Плевен – 1500 лв. и диплом.
 • Носителят на наградата има право на самостоятелна изложба по време на следващото издание на БМФ – 2020 г.
 • Награда на СБХ – 1200 лв. и диплом.
 • Награда на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и диплом.
 • Награда на журито – 1000 лв и диплом.
 • Награда за чуждестранен автор – 900 лв. и диплом.
 • Четири равностойни награди по 900 лв.  и дипломи - за отделните раздели и за млад автор.

 

§ ІV.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Право на участие имат професионални художници от всички страни, приели условията на този статут.
 • Художниците са свободни сами да избират тема, както и техника.
 • Предлаганите творби трябва да са създадени през последните 2 години. Същите не трябва да са участвали и награждавани в други национални и международни форуми.
 • Всеки автор може да участва с не повече от две творби във всеки от разделите.
 • Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за всеки поотделно.
 • Авторите приели този статут дават съгласие за продажба на произведенията си, с 30% комисионна за организаторите. За тази цел, всеки автор посочва в декларацията продажната цена в евро, от която се удържат посочените проценти.
 • Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение на наградената творба, която става собственост на галерията. На юбилейното Десето издание на БМФ ще бъде открита изложба от дарените наградени творби от всички издания.
 • Участието на художниците се определя от селекционна комисия, посочена в § II

 

§ V. СЕЛЕКЦИЯ:

Подбора за участие и награждаването на творби и автори се извършва на 2 етапа.

-    Първи етап: - Всеки художник изпраща своите творби във вид на цифрови репродукции в JPG формат /размер на файла от 3 до 8 MB/ до 27 юли 2018 г. по интернет на ел. поща на галерията hgib@mail.bg Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Желателно е скулптурните творби да са представени от три ракурса.

Допълнителна дигитална обработка не е позволена.

Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин:

име...заглавие...техника...размер в см...държава

Ivan Ivanov…Composition…Oil…50x60…Macedonia

Одобрените автори получават обратна информация на посочения електронен адрес на подателя до 10 август 2018 г.  

-    Втори етап:  - Художниците  изпращат чрез куриер /за своя сметка/ на адреса на галерията,  или представят лично своите творби, одобрени за участие, в ХГ „Илия Бешков” от 13 до 25 август 2018 г. и таксата за участие от 30 евро, за всеки от разделите, /за художници живеещи и работещи извън България/ и 15 лева, за всеки от разделите, /за художници живеещи и работещи в България/, която се превежда по банков път на сметката на Представителство на СБХ Плевен:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – гр. ПЛЕВЕН

Ул. Сан Стефано № 4

 IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF

За участниците от чужбина предлагаме валутния превод да се осъществи чрез MoneyGram.

Автори неплатили таксата, нямат  право на участие в изложбата.

 -    За справки: телефон +359 64 802 047, hgib@mail.bg

-    Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена – до 10 септември  в сайта на галерията - http://www.plevengallery.com

§ VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ

 • Представените произведения трябва да са с максималните размери:
 • за живопис – до 60/60 см, за графика – до 30/30 см, за скулптура – до 60/60/60 см.  
 • Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.
 • Произведенията да са добре укрепени, опаковани и адресирани четливо.  Етикетите са включени във формуляра за участие. 
 • На гърба на творбата авторът трябва да посочи /на български или на английски език/ името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.
 • Всеки автор изпраща с творбите си попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от сайта на галерията, в който с печатни букви изписва:

       а/ фамилия, презиме, име

              б/ година на раждане

       в/ пълен и точен адрес

       д/ изрично деклариране, че дарява или не творбата

       е/ продажна цена на творбата

 • Творбите се изпращат по пощата или чрез куриер на адреса на галерията за сметка на автора.
 • Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.
 • -    За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат /за своя сметка/ на адреса на подателя необявените като дарение творби в срок до един месец след закриване на експозицията.

-    За българските художници организаторите се задължават да върнат /за своя сметка/ на адреса на подателя необявените като дарение творби в срок до един месец след закриване на експозицията. Желаещите могат да получат лично своите творби от ХГИБ.

 • Всеки участник в БМФ получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие в него на откриването на изложбата.
 • Пълният списък на участниците и техните творби се представят в сайта на Художествена галерия „Илия Бешков” - http://www.plevengallery.com след селекцията.
 • Организационният комитет на БМФ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.
 • Срок за получаване на творбите:
 • За всички художници – 25 август 2018 г.
 • Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса (заедно с име и фамилия на участника) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2018

Художествена галерия „Илия Бешков”, бул. „Скобелев” №1, Плевен – 5800,

Куриерски офис на „ЕКОНТ” – на ул. „Хаджи Димитър” №42

За контакти:

     Tel: +359 64 802 047 – уредници

     e-mail – hgib@mail.bg ;  www. plevengallery.com  . www. art-pleven.com