Съюз на Българските Художници Членове / Помощ

Контактна информация

Контактната информация трябва да бъде въведена по подобен начин:

В полето за уеб адреси биха могли да се въведат няколко, разделени на нов ред. Всички останали текстови полета могат да бъдат попълнени аналогично.

За да се запише промяната, се натиска бутона "Въведи" в дъното на страницата за редакция.

След всяка промяна и запазване на информацията, е добре да преглеждате изгледа на профила си за справка дали изглежда според очакванията ви. Има линк към профила ви в горната част на страницата за редакция.

Това видео упътване може да ви даде представа как би трябвало дас е случват нещата: