Съюз на Българските Художници | Калина ТАСЕВАКонтакт:

Тел.: 02/8663509
ул. "Света гора" 8

биография

лични данни

Родена на 5 юни 1927 г. в гр.София.
През 1946 г. приета в Художествената академия в ателието на проф.Дечко Узунов. Завършва академията през 1952 г.


избрани самостоятелни изложби

1973 г.- София,галерия на СБХ, ул.”Раковски” 125
1974 г. -Художествена галерия Благоевград
1981 г.- Галерия на СБХ- “Шипка” 6
1982 г.- Художествена галерия Благоевград
1983 г.-Художествена галерия “Владимир Димитров- Майстора”, гр. Кюстендил
1988 г.-Художествена галерия на СБХ – “Шипка “6
1988 г.-Градска художествена галерия Русе
1998 г.-Галерия на СБХ, ул.”Раковски” 125
1999 г.-Галерия “Теди”, гр.Варна
1999 г.-Галерия “Александър”, гр.София
2001 г.-Изложба преглед на галериите в страната – галерия “Теди”
2002 г.-Салон на изкуствата НДК, София. 2008 г. – СГХГ 2010 г. – Галерия „Арте”, София 2012 г. - Галерия "Арте", София

Самостоятелни изложби в чужбина:

Галерия “Розе”, Хамбург
Галерия “Титан”, Франкфурт


Награди:

1974 г. – “Владимир Димитров- Майстора” - за живопис
1975 г. – “Захари Зограф” – за живопис
1976 г. – Лауреат на ІІ Триенале на реалистичната живопис
1976 г. – получава звание “Заслужил художник”
1984 г. – получава звание “Народен художник”
1999 г. – “Никола Петров” – за пейзаж

Избрани общи и колективни изложби

Работи в областта на фигуралната композиция, портрета, пейзажа и участва във всички Общи художествени изложби, организирани от СБХ.

Произведенията на автора се намират в

Нейни произведения са включени в международни изложби на българската живопис в Лондон, Виена, Москва, Париж, Варшава, Токио, Брюксел, Мексико-сити, Берлин, Букурещ, Рим, Кьолн, Аахен, Анкара.
Нейни картини са собственост на НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната и частни колекции у нас и в чужбина. Член кореспондент на Съюза на австрийските художници “Кюнстлер хаус” Виена.

Професионален статус

От 1953 г. е член на СБХ.
От 1970 г. до 1988 г. е член на Управителния съвет на СБХ и заема различни ръководни длъжности – секретар на секция “Живопис”, секретар по естетическото възпитание и пропагандата, отговорен секретар и заместник-председател на СБХ.