Съюз на Българските Художници изложби / настоящи

стоимен стоименов – тимчо, ретроспективна изложба живопис

03.07.20 - 30.07.20 | Изложбена зала "Райко Алексиев"

откриване – 3 юли, петък, 18:00

„… Тук няма нищо случайно, няма противопоставяне на земя и небе, на ефирност и плътност. Материята е подведена под знаменателя на спомена или представата, където всичко е в еднаква степен значително, съществено и едновременно конкретно и нематериално. Идеята за историчност и вечност ръководи художника и оттам иде своеобразната приказност, баладичност… Самите сюжетни мотиви, природните обекти, избрани от художника, го насочват към трайните и неизменни стойности, към приказното и монументалното…“

„С жизненост и оптимизъм“ – Татяна Вучева, публикувано във в. „Знаме“, бр. 27, 1991 г.

виж повече

http://с_ПЕРSПЕКТИВИ.към - проект на „Група 9“ и Съюза на българските художници

02.07.20 - 02.08.20 | Изложбен център "Шипка" 6, София

откриване - 2 юли, четвъртък, 18:00

В изложбата http://с_ПЕРSПЕКТИВИ.към със свои творби участват 22-ма художници дърворезбари от три поколения. Всеки автор ще представи по една стара творба и една, създадена през последната година. Това ще покаже освен индивидуалните търсения на всеки от авторите, също и перспективите и тенденциите в изкуството на пластиката от дърво и съвременната дърворезба. Проектът е замислян повече от две години, като идеята търпи редица трансформации, но основното - представяне на съвременната пластика от дърво, създавана от професионалисти дърворезбари и тяхното обединение за популяризирането на изкуството им, остава водещо.

виж повече

Портрет - ОБЩА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИИ „ЖИВОПИС“ И „СКУЛПТУРА“

16.06.20 - 30.07.20 | Изложбен център "Шипка" 6, София

откриване - 16 юни, вторник, 18:00

Изложбата фокусира и тематизира жанра „Портрет“, като провокира нова виталност в това сравнително традиционно артистично пространство, за да провери и предизвика иновативното в разширените представи за границите на този жанр, за неговата адаптивност и актуалност в съвременния социокултурен контекст. 

виж повече

Общо: 3