Съюз на Българските Художници изложби / архив

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

08.04.10 - 30.04.10 | Изложбен център "Шипка" 6, София

На 8 април 2010 г. в Съюза на българските художници в София бе открита четвъртата регионална изложба-конкурс „Национални награди Алианц България 2010”.

виж повече

Биотоп - Изложба на Слав Недев

31.03.10 - 15.04.10 | Галерия - книжарница "София прес"

Биотоп (от гр. βίος, „живот”, и τόπος, „място”) е пространство с относително еднородни природни условия (само неживата част от природата), предлагащо „място за живот” на дадена общност от биологични видове.

Работите от серията „Биотоп“ са опит за визуализиране на идеята за един вид голяма инсталация, представляваща град от контейнери за битови отпадъци. Проектът третира по пластичен начин един от сериозните проблеми на съвременния свят – проблема за боклука. Боклукът в наше време има вече не само прагматични, но и културни и социални измерения. Засиленото потребление води до засилено замърсяване на околната среда. (Повишеното производство е също резултат на повишено търсене – потребление.) Консуматорското общество е общество на отпадъци. Посланието на проекта е ясно и не се нуждае от специални обяснения: оставяме толкова много отпадъци след себе си, че мястото, където живеем, нашият „биотоп”, постепенно се превръща в сметище, в което нашият кръгозор и нашето движение стават все по-ограничени. Справянето с все по-нарастващия обем отпадъци се е превърнало в сериозен икономически и социално-политически въпрос. Би било добре хората да се замислят по-дълбоко над тези процеси и над своята лична позиция. Съвсем съзнателно ще огранича обясненията, воден от убеждението, че образът се разкрива по специфичен за него начин, който не може и не следва да бъде вербализиран докрай.

 

Слав Недев

София, 13 май 2008

виж повече

СЦЕНОГРАФИЯ

29.03.10 - 09.04.10 | Изложбена зала "Райко Алексиев"

Една част от художниците, съставящи тазгодишната обща изложба „Сценография” са участници и в шумните сценографски изложби от 1986-89 г. Започвам с това припомняне, защото въпросите, поставени тогава, сякаш висят без отговори и днес. Става дума и за основния проблем какво е сценографията и какво е нейното място в театъра.

виж повече

ДЪРЗОСТ И КРАСОТА

09.03.10 - 24.03.10 | Изложбена зала "Райко Алексиев"

Проектът е вдъхновен от новия идеал за красота в изкуството на шест от най-изявените съвременни български художници и начинът, по който те вграждат древната естетическа категория в провокацията и визията на съвременните медии.

виж повече

ОЛГА ВЪЛНАРОВА

09.03.10 - 30.03.10 | Изложбен център "Шипка" 6, София

Олга Вълнарова е един от странните случаи в българската живопис.

виж повече

САВА САВОВ

25.02.10 - 13.03.10 | Изложбен център "Шипка" 6, София

Сава Савов беше в авангарда на младото поколение, което навлезе в нашия художествен живот през седемдесетте години на миналия век.

виж повече

ДАНАИЛ АТАНАСОВ

24.02.10 - 12.03.10 | Изложбен център "Шипка" 6, София

Данаил Атанасов е от този тип художници, които отстояват модернистичния си възглед върху живописта и последователно развиват личния си стил.

виж повече

„ДИВА ПЕСЕН”

18.02.10 - 06.03.10 | Изложбен център "Шипка" 6, София

В края на февруари в изложбения център „Шипка” 6 Лаура Димитрова  представи изложбата си „Дива песен”.

виж повече

Общо: 28 / Страници: