Съюз на Българските Художници / Изложби / АрхивСПОРЪТ ЗА РЕАЛНОСТТА (Втора част). Най-младите в българската живопис и скулптура

  • Стефан Иванов - Обект 2 от серия Непредвидени обстоятелства
  • Ангеларий Димитров

Куратори: Станислав Памукчиев, Петер Цанев, Кирил Василев

16.05.18 - 13.06.18 | Изложбена зала "Райко Алексиев"

Изложбата представя как най-младите български художници, работещи в областта на съвременната живопис и скулптура, интерпретират различните реалности, които днес имат потенциал да легитимират един или друг модел на художествена репрезентация. Изложбата включва творби на тридесет автори от най-новата генерация, заявили своето присъствие през последните няколко години, а също и такива, които на практика дебютират за първи път на голямата сцена. Изложбата е продължение на мащабния проект „Спорът за реалността“, реализиран в края на 2017 г. в залите на СБХ на ул. „Шипка“ 6, София, с участието на 60 изявени български художници от различни поколения.

„Спорът за реалността“ е едновременно изследователски проект и дискусионен форум, който за пръв път поставя в центъра на дебата за съвременното изкуство въпроса за смисъла и съдържанието като структуроопределящи създаването и прочита на художествената творба. Кураторите са убедени, че въпросите за светогледа не са само въпроси, с помощта на които изкуството търси своето предметно съдържание, а представляват критична точка и гранично място, в което се конструира самото изкуство с неговите специфични форми на мислене.