Съюз на Българските Художници / Изложби / АрхивHOC EST ENIM CORPUS MEUM - Изложба на Радослав Мъглов, скулптура и инсталация

08.12.17 - 06.01.18 | Изложбена зала "Райко Алексиев"

 Финисаж - 6 януари 2018, 15-18 часа

"Ето и поканата от автора, Радослав Мъглов: Ще си говорим за тялото храна, за изложбата, за откриване, за открития, за закриване и скриване, за деформации и трансгресия. 

Ще удължим носталгията по новогодишните празници с пукот, ще спукаме балоните, надути с въздух от 2017-та.

Наточете си зъбите, други остри предмети, карфици или безопасни игли."

“Hoc est enim corpus meum” - библейска фраза на латински, която в общ превод гласи „Това е именно моето тяло“. Думи, произнасяни от хиляди години, преминали отвъд своят пряк смисъл,  преминали в граничност. Проектът на Мъглов обобщава образа едновременно по концептуален и радикално пластичен начин, като ползва универсални стойности, характерни за обобщените истини, достигнали до нас през един мъртъв език. Едноименната инсталация, разположена в голямата зала на галерия „Райко Алексиев“, съдържа група скулптурни обекти, които могат да се държат или разглеждат като цялост, но и като отделни произведения-същности. 

Самата изложба се развива около проблема за границата на индивида и групата, но това е само социалният й прочит. Формално глутницата, заела залата на галерията, повдига доста въпроси, преодолява една проблемна граница между пластическата стилизация и съвременното маркиране на визуален образ, доизгражда го в универсален обект, фокусирал в себе си драматична фраза. Обектите са едновременно изпълнени с мимолетен обем и лишени от маса, натоварени с напрежение, но и с умора.

Изложбата предлага деконструкция на понятия, идентичност, автор и позиция. Съвсем модерна като израз и актуална като тематика, изложбата представя няколко от работите на Мъглов от последната година и може да се разглежда тематично като терен на вътрешни търсения в различни нива, в различни роли на художника в съвременното общество.

В изложбата са включени инсталации, скулптури, снимки, рисунки.

Йово Панчев, куратор на изложбата

http://radoslavmaglov.com