Съюз на Българските Художници / Изложби / АрхивПроект "Без дистанция"

Изложба скулптура

24.04.15 - 11.05.15 | Изложбена зала "Райко Алексиев"

Изложбата представя работи на 21 съвременни скулптори, завършили образованието си след 1989 година, които живеят и работят в България. Въпреки разнообразието на личните почерци в естетически план общото между тях е засиленият интерес към абстрактното и към изследването на експресивните възможности на материала до точката, в която той губи обичайните си сетивни характеристики и се трансформира в друг материал или се дематериализира.

Тези общи търсения превръщат представените автори в застъпници на „класическия“ модернизъм. Но за тях работата в полето на абстрактното има и своя етически залог. Абстрактното е начин изкуството да се пази от възможностите за директно означаване, за да не бъде овладяно лесно от агресивните идеологии, които си поделят съвременното публично и медийно пространство.

Един от съществените проблеми, пред които са изправени визуалните артисти в България днес е както липсата на пазар за съвременно изкуство, така и липсата на публични пространства за излагане на творбите. Музейните институции и общинските галерии, с малки изключения, не проявяват почти никакъв интерес към творчеството на авторите, дебютирали в края на 20-и  и началото на 21-и век.  Това поставя тези художници в сериозна обществена изолация.

Изложбата отразява това състояние на нещата, като превръща самия начин на експониране на творбите в своеобразна „инсталация“, която трябва да демонстрира клаустрофобичната ситуация, в която се намира съвременното българско изкуство (и в частност скулптура). Творбите, които днес създават съвременните български скулптори се трупат „на склад” в ателиетата им без достъп до публика и в очакване на едно неопределено бъдеще.

Изложбата представлява моментна снимка на случващото се в съвременната българска скулптура с всички ограничения пред разбирането и оценката на протичащите процеси в нея, които едно такова „кадриране“ носи.

Николай Колязов,Панчо Куртев,Рашо Митев,Витали Халваджиев,Симеон Симеонов,Орлин Иванов,Емил Бачийски,Теодор Добрев,Тодор Ламбов,Павлин Радевски,Теодор Нанев,Камен Цветков,Красимир Митов,Петър Илиев,Стоян Дечев,Николай Маринов,Петър Наков,Зоя Лекова,Ивайло Аврамов,Боян Пенчев,Ана Иванова.

Куратор на изложбата: Кирил Василев