Съюз на Българските Художници / Изложбени зали Галерия "Шипка 6"

четири изложбени зали

четири изложбени зали

Галерията разполага с три изложбени зали на първия етаж и една зала на втория етаж.

Работно време - от вторник до събота, от 11 до 19 часа

Изложбената галерия на СБХ е построена върху площ от 1 200 кв.м. Височината на сградата със сутерена е 24 метра, а надземната част е 20 м. или 5 етажа с обща експозиционна площ около 3 970 кв.м. Това е уникална за времето си постройка, реализирана за първи път в България по  нова технология. Оригиналната конструкция е проектирана от  арх. Иванко Кавалов и инж. Иван Николов. Строителството е осъществено от ЗСК “Кремиковци”. На 12 декември 1972 година изложбената галерия на СБХ  е официално открита в духа на времето и политическата конюктура с голяма обща художествена изложба, посветена на 90-годишнината от рождението на Георги Димитров. Присъства целият тогавашен партиен и държавен елит. За първи път под един покрив  се събират 511 творби  от 415 автори. Оттогава за 35 години (до 2007) на “Шипка” 6 са реализирани повече от 2000 изложби независимо от превратностите на времето и въпреки политическите пристрастия и идеологическите предразсъдъци. Показани са над 136 037 произведения на 37 675 автори. Тези числа убедително представят количественото измерение на свършената работа, но биха били само суха и безполезна статистика, ако зад тях не стояха усилията и творческата енергия на поколения художници и изкуствоведи – законните стопани на тази сграда.

Сградата, в която се намират изложбените салони на СБХ, отдавна е заела уникално място в културния пейзаж на столицата. През годините тя се превърна  във важна и неотменна част от духовния и артистичния живот на София и придоби популярност просто като „Шипка 6” – синоним на богат, разнообразен и активен художествен живот, като съвместява функциите на най-големия изложбен център в България и на Дом на българските художници с всички произтичащи от това художествени и професионални резултати. През нейните зали са преминали стотици български и чуждестранни колективни и индивидуални изложби  във всички видове на изящните, приложните и неконвенционалните изкуства, голяма част от които емблематични за развоя на българската култура. През годините  художници от петте континента са представяли тук свои изложби, представители на български и чуждестранни държавни и обществени институции са гостували в залите на “Шипка” 6 по различни поводи.

Трудно бихме могли да реконструираме културната история на България през последните три десетилетия,  без да отчитаме ролята на “Шипка” 6 във формирането и развитието на съвременното изобразително изкуство. Галерията  е  пресечна точка за творчеството на поколения български художници, място за реализация на проекти и креативни идеи, работилница за нови творчески провокации.