Съюз на Българските Художници / Конкурси „Ангажирани артисти в акция” - конкурс на фондация „Музейко”

03.02.21

В рамките на международната инициатива ААА - Accessible Art for All, или "Ангажирани артисти в акция”, фондация „Музейко“ организира конкурс за артисти и креативни екипи, които да предложат творчески решения, насърчаващи размисъл и чувствителност към проблемите на хората с различни интелектуални, сензорни и физически способности.

Като част от нашата работа в подкрепа на неформалното образование ние срещаме деца и възрастни с различни възможности и всекидневие. Някои от тях живеят с физически, психични и образователни предизвикателства, но имат и впечатляващи способности и умения. Стараем се да направим света на науката, технологиите и изкуството привлекателен и достъпен за всички, да осветим и покажем различията като възможност.

Приемаме конкурса "Ангажирани артисти в акция” като повод да споделим своите убеждения с хора на изкуството от различни области и да ги провокираме да използват креативни подходи, за да повишат разбирането и чувствителността към предизвикателствата, които срещат хората с увреждания и образователни затруднения.

Едно предизвикателство води към друго…

Конкурсът кани творци от България и ЕС да предложат свои проекти за артистични намеси и инсталации в три обществени тоалетни в София, разположени в търговски обекти с висок ежедневен оборот от посетители.

Защо тоалетни? Заради творческото предизвикателство, но не само.

Независимо от своите различия в социален статус, произход, здравословно състояние и умения всички ние прекарваме своето време от деня в тоалетната! Това е мястото, където оставаме сами и често успяваме да се отдадем на размишление по теми извън непосредствените всекидневни задачи.

Вярваме, че фондация „Музейко“ и артистите могат да стигнат до голям брой хора и да провокират размисъл, изненада и нова гледна точка към различията със силата на изкуството в необичайна, неочаквана среда!

Пълна информация за конкурса, начини и критерии за кандидатстване и срокове ще откриете ТУК.

Формуляр за участие - ТУК

Конкурсът е част от международната инициатива „ААА - Accessible Art for All“, която има за цел да отправи послания към бъдещите европейски поколения чрез средствата на изкуството. Тя се провежда в пет европейски града: Рим (Италия), Лестър (Великобритания), Хамбург (Германия), Кришанстад (Швеция) и София (България). Проектът се финансира от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и Столична програма „Култура” за 2021 г.