Съюз на Българските Художници / Конкурси Анонимни конкурси на БНБ за художествени проекти на монети

01.08.19

Уважаеми колеги, във връзка с обявените от БНБ анонимни конкурси за художествени проекти за нови емисии възпоменателни монети, можете да видите условията на анонимните конкурси и задължителните изисквания за проектите. Те са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg в рубриката „Банкноти и монети“ – „Конкурси за нови емисии възпоменателни монети“.