Съюз на Българските Художници / Конкурси GAWA ЕЖЕГОДЕН МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА АКВАРЕЛ – 2019

02.05.19

Награди: GAWA ежегодния международен онлайн конкурс за акварел - 2019 ще връчи 15 парични награди.

Онлайн: за участие в конкурса и изложбата ще трябва да качите снимки на ваши акварели. Не се изисква физическа доставка на оригиналните картини.

Допустимост: За участие в този конкурс не се изисква членство в GAWA. Конкурсът е отворен за  всички художници, които са на 18 или повече години. Участието не е обвързано с определено ниво на владеене на акварелната техника или пък страна на произход.

 

ЖУРИРАНЕ

За участие в конкурса се приемат заявки, които отговарят на всички условия в Регламента за конкурса.  Всички художници, чиито заявления се приети, ще получат потвърждение по е-мейл. Приетите кандидатури ще бъдат обявени в социалните медии чрез нашата Facebook страница.

Процесът на журиране включва няколко кръга на оценка, базирани на предварително определени критерии за подбор. За всеки кръг от оценката избраните изображения ще бъдат прегледани независимо от всеки член на журито. Критериите за подбор ще бъдат различни за всеки кръг и за всяка категория награди. Само най-добрите 65 картини ще бъдат обявени за победители. Спечелилите картини ще бъдат представени онлайн на уебсайта на GAWA. Техните автори ще получат известие по е-мейл за резултата, след като процесът на журиране приключи. Резултатът от конкурса ще бъде обявен на нашата Facebook страница, страницата на Instagram и уебсайта на GAWA.

 

 КАТЕГОРИИ НАГРАДИ

Ежегодния международен онлайн конкурс за акварел на GAWA - 2019 ще връчи 15 парични награди на обща стойност от 4200 щ. д. Общо 65 картини ще бъдат обявени за победители в следните категории:

1. Награда „Най-добър в конкурса“: 800 щ. д. + художествени материали + е-сертификат

2. Награда „Най-добър в категорията“: 500 щ. д.+ е-сертификат за всяка една категория:

Портрет / фигура

Пейзаж / градски пейзаж / морски пейзаж

                Дива природа

Натюрморт

Флора / ботаника

3. Награда „Почетно признание“: 100 щ. д. + художествени материали + е-сертификат за всяка:

Хиперреализъм

Пленерен акварел

Абстрактен акварел

Миниатюра

Иновация в акварела

4. Специална награда “Признание на GAWA за млад художник“:  100 щ. д. + е-сертификат за всеки един:

Най-обещаващ млад художник на годината;

Награда на журито за изключителна композиция;

Награда на журито за техническо майсторство;

Награда на журито за оригинална концепция.

5. Награда е-сертификат „Сред най-добрите“ (50 броя)

 

 ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ:

Моля, имайте предвид, че със заявката си за участие в този конкурс вие приемате Регламента за участие и се ангажирате, че:

1.   Сте художник на 18 или повече години;

2.  Работите, с които участвате не са спечелили национална или международна награда;

3.  Работите, с които участвате са направени на или след 1 януари 2016 г.;

4.  Не може да бъде подавана работа, която вече е била представяна в GAWA;

5. Всяка работа трябва да бъде в .JPG формат, не повече от 3 МВ и минимум 1800 pixels на дългата страна;

6.  Заявките подадени по е-мейл следва да бъдат на английски език;

7.  Всеки художник може да качи до 4 работи за конкурса.

 

 ОТГОВОРИ НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1.   Няма конкретна тема на конкурса. Всеки един художник е свободен да избере тема по свой избор.

2. За подаване на една работа в конкурса следва да бъде заплатена невъзвръщаема такса за участие в размер на 15 щ. д. Един художник може да изпрати до 3 допълнителни изображения, като заплати 10 щ. д. за всяко едно от тях.

3. Работата не може да бъде копие на друго произведение на изкуството, или частично въз основа на произведение на друг художник, или да нарушава закона за авторското право. Рисуването, базирано на референтен образ на друг фотограф, ще бъде прието само ако разрешението е дадено от фотографа в писмен вид преди създаването на картината ИЛИ, ако референтната снимка е в публичното пространство. GAWA си запазва правото да отхвърля заявки за участие, които изглеждат да са в пряко нарушение на закона за авторското право. Моля, обърнете внимание: Ако даден художник наруши закона за авторското право, той няма да може да участва в други конкурси или изложби, провеждани от GAWA за период от 5 години.

4. Всички картини трябва да бъдат направени с прозрачен акварел (90%) и да бъдат рисувани по прозрачен начин. Използването на гваш не трябва да надвишава 10%. Акрил, яйчна темпера, кафе, чай, плодов сок или друга среда не се допускат в този конкурс. Картини, направени на хартия, акварелно платно, аква-борд, хартия с покритие от гипс, коприна и юпо, са приемливи за конкурса. Картини, направени на друг субстрат, няма да бъдат приети за конкурса. Моля, обърнете внимание: Картините, направени цифрово с помощта на компютър, няма да бъдат допускани в конкурса.

5.  Няма ограничение за размера на картината. Въпреки това, размерът на файла на всяко представено изображение на картината не трябва да надвишава 3MB. Минимум 1800 пиксела на по-дългата страна. Уверете се, че изображението показва само картината. Изображението трябва да показва пълната картина и да показва подписа на художника върху картината. Не е позволено цифрово подобрение. Изображението трябва да е правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Изображенията, изпратени за журито, които са размазани, ниска резолюция, лошо изрязани, показват фон / рамка / мат, или са неправилно ориентирани, няма да бъдат приети. Моля, обърнете внимание: Изображенията, които не следват горните указания и спецификациите за качество, ще бъдат отхвърлени без възстановяване на таксата за участие.

6. Името на изображението трябва да е Firstname_Lastname_Title of painting. Разширението на изображенията, подадени за конкурса, трябва да бъде .jpg или .gif; напр. George_Smith_The Blue Valley.jpg

 

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ:

Моля, имайте предвид, че с участието си в този конкурс, вие приемете следните условия:

1. Решението на журито е окончателно.

2.  След като веднъж сте подали успешно своята заявка и сте заплатили таксата за участие, не можете да правите промени в своята заявка.

3.  Поради големия брой кандидати GAWA няма да предоставя индивидуална обратна връзка за подадените материали.

4.  Работите на победителите ще бъдат използвани от GAWA за популяризиране на бъдещи събития и конкурси чрез техния уебсайт или други страници в социалните медии.

5.  При успех в етапа на журиране само едно изображение за всеки художник ще бъде включено в конкурса за финалната изложба.

6.  Заявката се счита за подадена едва след като бъде платена таксата за участие.

7. След като резултатите бъдат обявени, GAWA ще изпрати електронни сертификати на художниците победители. GAWA няма да изпраща сертификати на хартиен носител.

 

КАЛЕНДАР (ВСИЧКИ ДАТИ СА PST):

31 май 2019: Краен срок за подаване на заявки

5 юни 2019:  Обявяване на приетите работи за участие в конкурса

15 юни 2019:  Обявяване на победителите в конкурса

7 юли 2019:  Изложба на най-добрите 65 работи на уебсайта на GAWA

 

 За повече информация посетете https://www.globalwatercolorartists.org/  (на английски език)