Съюз на Българските Художници / Конкурси КОНКУРС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ

16.02.18

ОБЯВИТЕЛ НА КОНКУРСА  

Инициативен комитет за изграждане на паметник на Захарий Стоянов с председател г-н Димитър Главчев. 

ТЕМА НА КОНКУРСА

Паметник на Захарий Стоянов (1850 – 1889), апостол, революционер, писател, журналист, държавник и строител на съвременна България

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Изготвяне на идеен проект на паметник, представляващ реалистично претворена фигура с височина, по-голяма от реалния ръст, изпълнена от бронз, в класически стил. Височината на фигурата не бива да надхвърля 3 метра заедно с постамента (ако в проекта е предвиден такъв). Необходимо е да бъде предвидено място за текст.

Паметникът трябва да внушава Захарий Стоянов като държавник, един от най-значимите строители на съвременна България, и да кореспондира с архитектурната, скулптурната и градинската среда на градината „Кристал“ – град София.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Одобрена виза за проучване и проектиране на паметник на Захарий Стоянов в градина „Кристал“, София, УПИ I за озеленяване и КОО,  кв. 485, район „Средец“.

Визуализация на мястото, предназначено за паметник.

Извадка от одобрената конкурсна разработка за ЦГЧ – Зона 4, за градината „Кристал“ –  на DWG формат, за ситуиране на обекта. Предвидените настилки на алейната мрежа са от бетонови павета „Земелрок“ – сиви, в различни нюанси. Към бордюрите са комбинирани с малки червени павета, пренебрежими като площ.

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Парковото пространство на градина „Кристал“, посочено във визата за проучване и проектиране. (сн.1, сн.2, сн.3)

ОДОБРЕНО МЯСТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЗАХАРИ СТОЯНОВ

Съществуваща обособена зелена площ в източната част на градината „Кристал“, в близост до пешеходната пътека при кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „6-ти септември“. Мястото е с добра видимост от булеварда и покрай него минава основната градинска алея към ул. „Г.С.Раковски“, на която е разположен и паметникът на Стефан Стамболов.

ЗАДЪЛЖИТЕЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

        а/ ситуация на паметника, мащаб  1:50

        б/ пластичен макет, мащаб 1:10

        в/ обяснителна записка

        г/ творческа биография

 Допълнителни материали – фотомонтажи, снимки, визуализации и др.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Скулптори, художници, архитекти и творчески колективи от такива.

 

ЖУРИ

Председател: г-н Димитър Главчев, председател на инициативния комитет

Членове:

Проф. Ивайло Мирчев – член на инициативния комитет

Проф. Пламен Митев – член на инициативния комитет

Арх. Петър Диков – член на инициативния комитет

Арх. Георги Мечанов – член на инициативния комитет

Арх. Евгения Кукушева – представител на Столична община

Адв. Иван Арнаудов – член на инициативния комитет

Г-жа Спаска Тасева – член на инициативния комитет

Трима скулптори – представители на Съюза на българските художници.

 

НАГРАДИ

ПЪРВА НАГРАДА – 2000 лева

ВТОРА НАГРАДА – 1000 лева

ТРЕТА НАГРАДА – 500 лева

Спечелилият първа награда ще има право да получи възлагане на изпълнение на паметника. Условията за възлагане ще бъдат уговорени допълнително с подписване на договор за изпълнение.

 СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

Конкурсът се провежда от 01 март 2018 г. до 15 май 2018 г.

Краен срок за представяне на идейните проекти – от 10.00 до 14.00 часа на 15 май 2018 г. на адрес: град. София , бул. „Джеймс Баучер“ 76, п.к. 1407.

В десетдневен срок от 15 май 2018 г. участниците в конкурса ще бъдат поканени да защитят разработките си пред конкурсната комисия / жури.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Спаска Тасева – член на инициативния комитет 0888 273 065, e-mail: s.taseva@redcross.bg