Съюз на Българските Художници / Конкурси ЕВРОПЕЙСКИ КЕРАМИЧЕН КОНТЕКСТ (ECC2018) – БОРНХОЛМ, ДАНИЯ

07.03.18

ECC2018 се провежда в два раздела:

1.Кураторска изложба в Bornholm Art Museum от 15 септември до 11 ноември 2018 г. В нея ще участват минимум 1 и максимум 2 автори от държава в Европейския съюз. Художниците може да са граждани на или да пребивават в страната, която представляват.

Творбите : Няма ограничения за техниката и формата на артистично изразяване; материалът трябва да бъде доминиращо керамика; предметите да са уникати, направени през 2014 г. или по-късно.

Куратоската група, която ще селектира участниците, ще включва шестима представители съответно на шестте групи, в които са разпределени страните; България е в група с Естония, Латвия, Литва и Полша. Те ще бъдат поканени заради тяхното виждане и опит в съвременната керамика в Европа.  Тяхната роля в организацията на европейския керамичен контекст е жизненоважна и изборът им ще очертае посоката, в която се движи съвременната керамика в техния регион.

 2.Изложба в Grønbechs Gaard с избрани творби на кандидатите, отзовали се на отворената покана за участие – могат да кандидатстват отделни куратори,  арт групи и самостоятелни художници, които са граждани на или пребивават в страната, която представляват.

 С този подход организаторите се надяват да включат съвместни творби, експериментално изкуство, политически и социално ангажирано изкуство и т.н. Кураторската група ще избере творби и проекти за участие в изложбата. Един участник (художник или група) може да участва с максимум 2 творби.

Условията за творбите са същите като при първата група, на кураторската изложба.

Кандидатури  ще се приемат от 15 март до 1 май 2018 г.

Жури от трима международни членове ще определи две награди в двете изложби за изключителни постижения на артист/група – една на стойност 10 000 евро и една на стойност 5000 евро.

www.europeanceramiccontext.com