Съюз на Българските Художници / Конкурси ПЪРВО БИЕНАЛЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗКУСТВО НА ГРАВЮРАТА - Месини, Гърция

06.02.18

Община Месини, Гърция, в сътрудничество с Музея на гравюрата "Такис Катсулидис" (Engraving Museum ''Takis Katsoulidis'') ще бъдат домакини на ПЪРВОТО БИЕНАЛЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗКУСТВО НА ГРАВЮРАТА. Целта на изложбата е да популяризира международния културен обмен с участието на талантливи художници от цяла Европа.

 

1. Кандидатстващите творби трябва да бъдат в един от трите метода на гравиране: дърворезба, гравиране на мед (халкография), литография или комбинация от тях.

 2. Работите трябва да бъдат оригинални гравюри от последните три години (2015-2018).

3. Всеки художник трябва да изпрати един отпечатък, подписан долу вдясно или на гърба. Размерът на творбата не трябва да бъде по-голям от 100x100 см или по-малък от 40х40 см.

4. Творбата трябва да бъде опакована в тубус и изпратена по пощата или по куриер до Engraving Museum ''Takis Katsoulidis'' Karatza 15 Messini, Greece P.C. 24200  тел./факс: 0030 2722024212.

e-mail:   katsoulidismuseum@gmail.com

www.katsoulidismuseum.gr

5. Трябва да се изпрати и CD със следното съдържание: снимка на творбата, заглавие и техника, автобиография на кандидата на английски език (до 300 думи). Ще бъде отпечатан каталог и всеки участник ще получи екземпляр от него.

6. Творбите ще бъдат рамкирани от организаторите.

7 Изложбата ще бъде открита през юни в музея и ще продължи 3 месеца. Допълнително ще бъде обявена датата на откриването.

 

Творбите ще бъдат застраховани от деня на пристигането до деня на изпращането.

Международно жури, което ще бъде обявено 10 дни преди откриването, ще определи три награди и шест отличия:

1 награда – 3000 евро

2 награда – 2000 евро

3 награда – 1000 евро

Отличията нямат паричен еквивалент.

Тримата наградени и 6-имата отличени ще бъдат настанени в нощта на откриването в хотел в град Месини.

 

Творбите трябва да бъдат доставени до 15 март 2018. Творби, пристигнали след тази дата, няма да бъдат приети.