Съюз на Българските Художници / Конкурси VI МЕЖДУНАРОДЕН СКУЛПТУРЕН СИМПОЗИУМ – ИЗМИР 2018

24.01.18

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА участника

ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Темата на симпозиума е „Измир и митологията“, материалите – камък и бронз. Ще бъде реализиран в две секции – първата, с материал камък, ще се състои от 3 септември до 2 октомври 2018 г.; втората част, с материал бронз – от 8 октомври до 5 ноември 2018 г.

Чл. 2 В настоящото споразумение Община Измир ще бъде наричана Администрация, а участникът ще бъде наричан Изпълнител.

ТЕМА

Чл. 3 "Измир и митологията"

МАТЕРИАЛ – ДАТА

Чл. 4 Първа част "Камък": 3 септември – 2 октомври 2018 г. Втора част "Бронз": 8 октомври – 5 ноември 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Чл. 5 Жури, избрано от администрацията, определя 15 участници (или по-малко, по преценка на журито) на базата на заявеното във формуляра за участие – 10 за първата част, 5 за втората част на симпозиума.

Чл. 6 Заявените във формуляра за участие проекти трябва да са оригинални, да не са предварително изработени. Може да се кандидатства за двете категории, но трябва да бъдат подадени два отделни проекта. Работите трябва да са в размер, подходящ за поставяне в градска среда.

Чл. 7 а) За авторите, работещи с мрамор – максималният размер е 3 куб.м, предоставен от администрацията. Авторите трябва да посочат във формуляра пълен размер, количеството мрамор, размерите на пиедестала и оборудването, необходимо за монтажа.

б) Авторите, работещи с бронз, трябва да посочат във формуляра количеството глина, структурния материал (метал, дърво, тел и др.), необходим за производството на статуята, и неговото количество, както и материала, спецификациите и размерите на основата, на която ще бъде статуята. Изпълнителите ще представят своите работи във фаза глина. Леенето е отговорност на администрацията.

Чл. 8 Художникът трябва да посочи подробно всички необходими материали във формуляра; всеки носи отговорност за ръчни инструменти, като например малки шлифовъчни машини и консумативи. Администрацията не носи отговорност за материали и технически услуги, които не са посочени във формуляра за кандидатстване.

Чл. 9 Работата с камък се извършва на открито, на сянка.  Работата с бронз е на закрито място, снабдено с ток, вода, въздушна и заваръчна машина и др. консумативи.

Работното време е от 8:30 до 19:00 часа. Може да се правят промени съобразно програмата за деня. Изпълнителят е отговорен за присъствието си в работното време и за спазване работната програма. Извънредните обстоятелства ще бъдат преценени от администрацията.

Чл. 10 Транспортните разходи, настаняването включително закуска, обяд и вечеря са за сметка на администрацията.

Чл. 11 Транспортните разходи включват двупосочен самолетен билет икономична класа и  трансфер от и до летището.

Чл. 12 Настаняването е в хотел 4-звезди, в самостоятелна стая.

Чл. 13 Участникът може да бъде придружен, като поеме разходите на придружителя си за транспорт, хотел и храна.

Чл. 14 Застраховки и ваксини (хепатит B и тетанус) всеки участник поема сам.

Чл. 15 Плащането на художниците в размер на € 5000 ще бъде извършено на два транша от изпълнителя за организационните услуги на симпозиума. Споразумение за хонорара и условията за плащане, на английски език, между предприемача и изпълнителя ще бъде подписано в присъствието на нотариус. 2000 евро ще бъдат платени предварително в рамките на 3 дни от началото на работата на художниците; оставащите 3000 евро ще бъдат изплатени на тези, които завършат работата си в последния работен ден на симпозиума. В случай че работата не бъде завършена, предоставеният аванс от 2000 евро следва да бъде върнат на ръководството.

Чл. 16 В случай че произведенията на изкуството не бъдат завършени в договорения срок и художникът е уведомил за причината, администрацията ще изпълни решението си. Администрацията ще притежава всички права върху незавършеното произведение на изкуството.

Чл. 17 Участници, които са спечелили правото да участват в симпозиума, но са възпрепятствани и уведомят администрацията за това, както и художници, които без известие не се явят в първите 2 дни от началната дата, ще отпаднат от участие.

Чл. 18 Документите, представени с формуляра за кандидатстване ще бъдат достъпни за прессъобщения и публикации. İzmir Metropolitan Municipality ще притежава авторските права и правата за излагане, временно излагане на друго място, каталогизиране и фотография, публикуване и популяризиране на произведенията на изкуството.

Чл. 19 Всички художници се считат за съгласни да присъстват на церемонията по откриването и закриването.

Чл. 20 Групи ученици, младежи, велосипедисти, възрастни граждани, хора с увреждания и т.н. ще посещават семинара. Художниците, които проявят желание,  могат за 2 часа в рамките на един работен ден да имат художествени занимания с деца от Измир. Предполага се, че участниците ще донесат визуални материали, разказващи за културните и художествените ценности в техните градове и държави.

Чл. 21 Художниците, които приемат да участват в Шестия международен скулптурен симпозиум в Измир, ще се считат за приели настоящото споразумение.

Чл. 22 Администрацията е свободна да реализира или да не реализира симпозиума, ако сметне за необходимо.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл. 23 Формулярът, на основата на който ще бъдат избрани участниците, се състои от следните елементи:

1 • Формуляр за кандидатстване, попълнен подробно (изтегли).

2 • Не повече от една страница A4 творческата биография, на английски или турски език, като се  посочат 10-те най-важни участия.

3 • Визуален материал, представящ 6 творби на художника. Снимките трябва да са 72 dpi.

4 • Чертеж на готовата композиция от различни гледни точки.

5 • Подробен списък на материалите, които ще бъдат използвани от художника.

6 • Чертеж на монтажа на скулптурата и на осветлението, ако е необходимо.

7 • Подробен чертеж на пиедестала и изясняване на неговите материали.

8 • Кратко изложение на композицията на английски или турски език, ако това е необходимо от страна на художника.

9 • Формулярът за кандидатстване само в PDF формат, състоящ се от горепосочените елементи и не повече от 1,5 МБ, трябва да бъде изпратен по електронна поща на info@izmirworkshop.org не по-късно от 28 март 2018 г. 17:00 часа. Ще бъдат приемани само документи, изпратени по електронна поща. Кандидат с непълна документация ще бъде отхвърлен.

За въпроси:

www.izmirworkshop.org

info@izmirworkshop.org