Съюз на Българските Художници / Конкурси МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ТАЙВАН 2018 (The International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC)

26.09.17

Биеналето се организира от Националния музей за изящни изкуства на Тайван и Министерството на културата на Тайван.

Срок за кандидатстване – 20.11.2017 – 20.01.2018.

Резултати от предварителната селекция – 9.04.2018

Обявяване на наградените – 11.05.2018

Изложбата – юни – септември 2018

Промени в тези дати ще бъдат отбелязани в сайта на биеналето – printbiennial.ntmofa.gov.tw

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Не се изисква такса за регистрация. Всички творби трябва да са оригинали на хартия, да са завършена през или след 2015 г. и да не са участвали в предишни издания на биеналето .

2. Всички представени произведения трябва да бъдат оригинали; приемат се всички техники за печат, включително монотипи и дигатлни принтове.)

3. Всяка представена работа не трябва да бъде по-голяма от 150x150 cm или по-малка от 40x40 cm и не по-дебела от 20 см. Комбинираните творби общо не трябва да надвишават този диапазон от размери.

4. Всеки участник може да подаде само едно произведение. Съавторски творби няма да бъдат приети.

5. Творбата трябва да е подписана или върху отпечатаната, или върху задната страна на произведението, като се отбележи печатното копие и годината на създаване. Подписът да бъде ясен и разпознаваем, а произведението трябва да бъде без рамка. Работите, които не отговарят на тези изисквания, няма да бъдат прегледани.

ЗАЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията онлайн е от 20.1.2017 до 20.1.2018 г. на сайта на International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC: http://printbiennial.ntmofa.gov.tw (или http://210.61.47.243) след това отпечатайте етикетите, формуляра, лицензионното споразумение и споразумението за дарение.

2 Регистрацията е от 20 ноември 2017 г. до 20 януари 2018 г., валидно е пощенското клеймо, но въпреки това няма да се приемат материали, ако те пристигнат след 20 февруари 2018 г. След като онлайн регистрацията бъде завършена, отпечатайте етикета за творбата, формуляр, лицензионното споразумение и договора за дарение. Изпратете творбите (с етикет залепен на гърба), подписания формуляр, лицензионното споразумение и договора за дарение, като залепите пощенския етикет върху опаковката на адрес:

Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts located at No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Rd., Taichung 40359, Taiwan.

Творбите трябва да бъдат без рамка, опаковани в твърд картон или тубус. Всички разходи  по изпращането са за сметка на изпращача.Участниците могат да проверят получаването на пратката в сайта на биеналето.

3 За онлайн регистрацията – следвайте дадените инструкции в уебстраницата, за да дадете необходимата информация, вкл. минал опит, награди и изложби, подробности за работата като например текст от автора. Добавете снимка на творбата в в jpg, не по-голям от 2 МВ. Ще получите потвърждение за регистрация на посочения имейл. Докато регистрацията е отворена, може да се анулира или редактира. Ако срещнете технически проблеми в регистрационната система, свържете се с организатора на +886-4-2372-3552 ext.319 or 702,  е-mail: print18@art.ntmofa.gov.tw

ИЗЛОЖБА

Селектираните творби ще бъдат изложени в National Taiwan Museum of Fine Arts от юни до септември 2018 г.

НАГРАДИ

Първа награда –  NTD 400 000*

Втора награда –  NTD 200 000

Трета награда –  NTD 100 000

Награда на журито –  NTD 80 000

Merit Prize –  NTD 50 000

И др. парични награди

*1000 = 27.95 евро

Наградените с петте отличия ще бъдат поканени за петдневен престой на разноски на биеналето (вкл. самолетен билет) да присъстват на откриването на изложбата. Всички селектирани за изложбата ще получат каталог.

ВРЪЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ

  1. Творбите, които не са избрани за финалната изложаб, ще бъдат върнати на авторите им за сметка на организаторите.
  2. Творби, които са избрани за изложбата, ще бъдат върнати на автора, ако не е споменато дарение.
  3. Ако при връщането творбата не достигне получателя заради погрешно или нечетливо подаден адрес, повторно изпращане е за сметка на получателя.

АДРЕС:

       Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC

       National Taiwan Museum of Fine Arts

       No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road,Taichung 40359, Taiwan, R. O. C.

       Tel: +886-4-2372 3552 ext. 319 or 702   

       Fax: +886-4-2375-4730

       E-mail: print18@art.ntmofa.gov.tw

Повече подробности – на www.printbiennial.ntmofa.gov.tw