Съюз на Българските Художници / Конкурси Конкурс на БНБ за художествени проекти за нови емисии възпоменателни монети, 2018

23.08.17

Условията на анонимните конкурси и задължителните изисквания за проектите са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg в рубриката „Банкноти и монети” – „Конкурси за нови емисии възпоменателни монети”.