Съюз на Българските Художници / Конкурси IX НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОЛАЖ – ПЛОВДИВ’2017

05.07.17

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Националната изложба Колаж се организира на всеки две години в град Пловдив. B нея могат да вземат yчacтие всички xyдoжници от България, пpoфecиoнaлиcти, дocтигнaли зpeлocт и твopчecки пocтижeния в изкycтвoтo нa кoлaжa и които приемат условията на този статут.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. Организатори на IX Национална изложба колаж Пловдив`2017, са: Община Пловдив и Дружество на пловдивските художници (ДПХ) ул. Гладстон 32

2. Националната изложба  Колаж Пловдив`2017 е под патронажа на кмeта нa града г-н Иван Тотев

3. За подготовката и организирането на изложбата се създава Организационен комитет

4. Оперативната работа се извършва от ДПХ

5. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира от отвърден бюджет

6. Журирането на творбите за участие и наградите на Националната изложба КОЛАЖ Пловдив`2017 се определят от пет членно жури,съставено от изявени български художници, изкуствовед и представител на Община Пловдив, утвърдено със заповед на ДПХ

7.Експозицията на Националната изложба Колаж се подрежда в залите на ДПХ

8. Откриване на изложбата (петък) 29 септември 2017 г. 18.00ч. в залата ДПХ, ул. Гладстон 32; закриване на 27 октомври 2017 

ІІІ. НАГРАДИ:

Наградния фонд на Националната изложба Колаж е 3000лв.

 • І награда –  1100 лв.
 • ІІ награда – 1000 лв.
 • ІІІ награда – 900 лв.

Наградените автори получават почетен диплом. Творбите на наградените автори остават притежание на община Пловдив.

ІV. УСЛОВИЯ и РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие имат xyдoжници от цялата страна, които приемат условията на този статут.

2. Творбите се получават на адрес:

4000 Пловдив 

Дружество на пловдивските художници ДПХ

ул. Гладстон 32 за НИ КОЛАЖ

3. Срок за получаване на творбите до 02.09.2017 г.- 31 август, 01 и 02 септември 2017 в залата на ДПХ, ул. Гладстон 32

4. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите  до посочения адрес и обратно, като посочат във формуляра името на куриерската фирма превозвач

5. Приемат се до три творби за участие, в подходящ вид за експониране

 • Техниката и материалите са свободни ( за колаж)
 • Максималният размер на творбите не трябва да надвишават 100 см (100 см ширина и 200 см височина)

6. Представените творби да са авторски и собственост на автора

7. Всеки автор да посочи продажна цена на всяка творба в лева

8. Всеки автор изпраща заедно с произведенията си:

 • четливо попълнен формуляр (данните ще се ползват за съставяне на каталог), който можете да изтеглите от ТУК
 • банкова разписка за платена такса за участие
 • етикет с адреса за връщане на творбите

9. Таксата за участие е 30 лв и се заплаща по банков път на банковата сметка на ДПХ:

„Юробанк И Еф Джи България” АД:

IBAN  BG26BPBI79241092252801

BIC  BPBIBGSF – гр. Пловдив

При отхвърляне на творбите от журито - таксата не се възстановява.

10. Всеки участник, подписвайки формуляра, дава своето съгласие и авторско право на организаторите за промоционални цели на Националната изложба Колаж, Пловдив’2017 и ще получат 1 брой каталог от изложбата

11. Организаторите гарантират и поемат сигурността на творбите, но не носят отговорност за проблеми възникнали по вина на куриерски служби

12. Организаторите се задължават да върнат творбите на авторите в срок от 2 месеца след приключване на изложбата

V. СРОКОВЕ:

Срок за получаване на творбите:

 • 31 август, 01 и 02 септември 2017 (важи датата на клеймото) по куриер на адрес ДПХ, ул. Гладстон 32, от 11:00 до 18:00ч.
 • Журиране на  05 септември 2017
 • 29 септември 2017, от 18.00ч.  - Откриване и обявяване на наградите на журито в залата ДПХ, ул. Гладстон 32
 • 27 октомври 2017 - закриване на изложбата

 

ЗА КОНТАКТИ

4000 Пловдив 

Дружество на пловдивските художници ДПХ

ул. Гладстон 32

Деляна Димитрова

тел. 0899 18 96 39

e-mail: dph@plovdivartdph.eu