Съюз на Българските Художници / Конкурси БАЛКАНСКОТО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА “МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД” – СТАРА ЗАГОРА'2016

03.02.16

Историята на балканските народи е органична част от историята на човешката цивилизация. Хилядолетното им присъствие по тези земи на кръстопът има множество измерения. Най-приказните сред тях са пренасяните във времето митове и легенди, където  се преплитат болки и вярвания, страдания и мечти, въображение и страсти. Различни и често удивително близки, те заедно носят духа на човека, племето, общността, етноса, народа, нацията…Пресъздаването им векове наред е свързано с творчеството на художниците. На мястото им в изкуството на нашите съвременници е посветено Балканското квадринале “Митовете и легендите на моя народ”. Неговата покана е адресирана към всички художници, които търсят видимия образ на митовете на своя народ.

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

     1.Балканското квадринале на живописта, което се провежда в гр. Стара Загора, е конкурс за съвременна живопис с тема “Митовете и легендите на моя народ”.

     2.Организира се на всеки четири години /т.е. всяка високосна година/. Първото му провеждане бе през 2004г., второто – през 2008г., третото – през 2012г.

     3.Четвъртото му издание ще бъде през месец декември 2016 г.

     4.В него могат да участват всички художници с живописни произведения, посветени на митологията на техните или други народи, които приемат условията на този статут.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. Организатори на Балканското квадринале на живописта “Митовете и легендите на моя народ” – Стара Загора /БКЖ/ са Община Стара Загора, Художествена галерия Стара Загора, Министерство на културата и Съюз на българските художници.

2. Балканското квадринале се провежда под патронажа на Кмета на Община Стара Загора.

3. За подготовката и организацията на Квадриналето се създава Организационен комитет, чиито състав се съгласува с МК, СБХ, ХГ Стара Загора и увърждава от Кмета на Община Стара Загора. Оперативната работа се извършва от Художествена галерия Стара Загора и сътрудници.

4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на БКЖ се финансира от утвърден бюджет и от допълнителни средства от спонсори и рекламодатели.

5. Селектирането на творбите и наградите на БКЖ се определят от жури на СБХ.

6. Експозицията на Балканското квадринале “Митовете и легендите на моя народ” се подрежда в залите на Художествена галерия Стара Загора. /Откриването на изложбата на тазгодишното квадринале е на 16 декември 2016 г. от 18.00 ч./

7. Представянето на БКЖ е съпроводено с пълен каталог на участващите в изложбата творби.

 

В. НАГРАДИ:

1. Голяма награда – приз, диплом, персонална изложба през следващата година и 2000 евро.

2. Награда на Стара Загора – диплом и 1500 евро.

3. Пет награди на името на спонсорите с общ награден фонд 7000 евро.

     Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия Стара Загора.

 

Г.  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат художници – живописци от всички страни /включително и извън Балканите/, които приемат условията на този статут.

Работните езици на Квадриналето са български и английски.

Краен срок за получаване на творбите е 15 ноември 2016 г. Адрес – Художествена галерия Стара Загора, бул. “Руски” № 27, гр. Стара Загора 6000, България.

За справки: телефон /+359-42/ 622 843, e-mail: artgallerystz@gmail.com. Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена веднага след журирането в сайта на Художествена галерия Стара Загора: artgallerystz.coАвторите няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от конкурса.

Всеки автор може да участва с не повече от две творби.

Представените произведения трябва да са оригинални и да са собственост на автора.

Приемат се само живописни произведения. Техниката и материалът са по избор на автора. Максималните размери на творбата не може да надвишават 150 см. на голямата страна.

На гърба на творбата авторът трябва да посочи /на български или на английски език/ името си, наименованието на произведението, годината на създаване и материал.

Всеки автор изпраща с творбите си попълнен свой /свободен/ формуляр за участие, в който с печатни букви изписва:

а/ фамилия,  презиме, име

б/ дата на раждане

в/ пълен и точен адрес

д/ изрично деклариране, че дарява или не творбата .

Творбите се изпращат по пощата за сметка на автора. или лично се представят в Художествена галерия Стара Загора.

Получаването на творбите става само франко Стара Загора. Организаторите няма да транспортират творби, които са изпратени до друг краен пункт.

Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.

За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат необявените като дарение творби в срок до четири месеца след закриване на експозицията. Българските автори прибират своите произведения до 45 дни след закриване на изложбата.

Всеки участник в Квадриналето получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие в него.

Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта на Художествена галерия Стара Загора.

Организационният комитет на БКЖ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.

По желание на централните съюзи или гилдии на художниците от страните с голям брой участници изложбата /след нейното представяне в Стара Загора/ може да бъде показвана и в съответната държава, като всички разноски по нейното изнасяне, транспортиране и организиране на излагането се поемат от съответната централа и при изричното условие да бъде представяна като Балканско квадринале на живописта “Митовете и легендите на моя народ” – Стара Загора.