Съюз на Българските Художници / Виртуален музей Живопис Борис Денев I раздел

 • Инв. № 101(I) - Пейзаж с крави, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 102(I) - Малашевската река, м.б., к., 34/50
 • Инв. № 104(I) - Малашевски мост, 1958, м.б., к., 35/48.5

 • Инв. № 101 (I) - Пейзаж с крави, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 102 (I) - Малашевската река, м.б., к., 34/50
 • Инв. № 104 (I) - Малашевски мост, 1958, м.б., к., 35/48.5
 • Инв. № 106 (I) - При чешмата, 1926, м.б., к., 34/49.5
 • Инв. № 109 (I) - Aдамити, м.б., к., 50/35
 • Инв. № 110 (I) - Череша, 1946, м.б., к., 35/49.5
 • Инв. № 111 (I) - Есен, 1958, м.б., к., 35/48.5
 • Инв. № 116a (I) - Дъга над Търново, 1920, м.б., к., 34.5/50
 • Инв. № 116b (I) - Пейзаж, 1920, м.б., к., 34.5/50
 • Инв. № 117 (I) - Софийски двор І, м.б., к., 35/49
 • Инв. № 118 (I) - Софийски двор ІІ, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 119 (I) - Софийски двор ІІІ, м.б., к., 50/35
 • Инв. № 120 (I) - Слатина, 1956, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 121 (I) - Софийски двор ІV, м. б., к., 35/49
 • Инв. № 122 (I) - Пампорово, 1937, м. б., к., 35/49.5
 • Инв. № 123 (I) - Пейзаж с художник, 1947, /отзад дървета, м. б., к., 35/50
 • Инв. № 124b (I) - Селски празник, м. б., 35/50 
 • Инв. № 124b (I) - Градски празник, м. б., 35/50
 • Инв. № 125a (I) - Морски бряг, 1938, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 126b (I)- Адам и Ева, м. б., к., 35/50
 • Инв. № 126a (I) - Рилският манастир, м. б., к., 35/50
 • Инв. № 128 (I) - Дървенишка река, 1958, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 131 (I) - Череша ІІІ, 1946, м.б., к., 35/50, Инв. № 131
 • Инв. № 132 (I) - Пампорово, 1937, м.б., к., 35/50
 • Инв. № 134 (I) - Царевица,  м.б., к., 35.5/49.5
 • Инв. № 136 (I) - Есен край София, м.б., к., 35/49.5
 • Инв. № 137 (I) - Планина,  м.б., к., 35/50
 • Инв. № 138 (I) - Край Дървеница, м. б., к., 35/49.5 
 • Инв. № 139 (I) - Конче, 1956, м.б., к., 35/49.5
 • Инв. № 142 (I) - Край Дървеница, м.б., к., 35/49.5
 • Инв. № 144 (I) - Скица от война, м. б., к., 33.5/43.5
 • Инв. № 145 (I) - Край София, м.б., к., 35/49.5
 • Инв. № 150 (I) - Край София, м.б., к., 35/50