Съюз на Българските Художници / Проекти ПИБ 7 Х 5 Х 3. СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС. КАТАЛОГ

07.04.21

Проектът „7 х 5 х 3“ обединява в мащабна експозиция седем кураторски проекта за съвременна българска живопис. Той е продължение, нова проява и актуализация на енергиите и целите на вече историзираните издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) в залите на „Шипка“ 6. В трите реализации на този формат се доказаха гледните точки на 30 изявени изкуствоведи и теоретици, както и творческият резултат на 150 живописци със свой принос в утвърждаването на нови посоки.

Проектът „7 х 5 х 3“, иницииран от фондация „Поддържане на изкуството в България“ и СБХ, се мотивира от появата на следващо поколение критици и художници, активно работещи в актуалния социокултурен контекст. Всяка от седемте кураторски изложби представя петима автори с по три произведения и по същество те са изразителни извадки от широката и многолика панорама на актуалната художествена сцена.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Каталога по проект „7 х 5 х 3“ може да разгледате и свалите от ТУК.