Съюз на Българските Художници / Проекти ПИБ Огън и земя. Изложба от проекта

08.10.21

Изложбата „Огън и земя“ представя резултатите от третото издание на проекта „Зони на контакт“ на фондация „Поддържане на изкуството в България“. Василена Станчева, Валери Козарев и Денилин Георгиев от специалност „Метал“, Пламена Пенева и Светли Евгениев от специалност „Керамика“ в НХА, както и включилите се допълнително Анна Медарска и Яне Гаджев от магистърския курс в катедра „Метал“, реализираха пластични обекти в материал керамика в творческата база на Спектър Керамик ООД в град Брацигово. По време на творческата резиденция под ръководството на доц. Кирил Матеев и доц. Емил Бачийски младите автори имаха възможността да откриват непознати територии на професионално развитие, да експериментират с нови методи на формообразуване, материали, техники и технологии, да търсят и намират най-въздействащото съотношение между форма, обем и пространство и да проверят визуалното възприемане на своите произведения, експонирайки ги в различна среда – в близката до натурата природна среда в Брацигово, в парковите пространства на Културен комплекс „Свещоливницата“ в с. Свещари, а сега и в изложбения салон на ул. „Шипка“ 6.

 Проектът „Зони на контакт“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“ в партньорство с Националната художествена академия, Спектър Керамик ООД, Съюза на българските художници и Културно-просветно сдружение „Родно Лудогорие“.