In Memoriam

На 3 декември почина 

СЛАВИ ДОНЧЕВ

(1926 – 2017)

Той е роден в преславското село Златар. Средното си образование завършва в град Преслав.

През 1959 г. се дипломира със специалност „Скулптура“ в Художествената академия, където учи при  проф. Любомир Далчев.

Скулпторът оставя наследство от фигурални композиции и портрети – област, особено характерна за неговото творчество.

През 1974 г. той получава Голямата награда на СБХ за скулптура „Иван Лазаров“

***

На 4 декември във Варна почина

ДАРИЯ ВАСИЛЯНСКА

(1928 – 2017)

Присъствието на Дария Василянска в художествения живот е било винаги забележимо.

Родена е във Варна. Завършва живопис в Художествената академия в класа на проф. Илия Петров. Още с първите си живописни творби в края на 50-те и през 60-те години на миналия век тя попада в тенденцията на неопримитивизма, свързван с попарта и експресионизма; определят я като нова и различна. Пъстри групи хора, пищно оцветени сгради, екзотични фигури издават нейната радост от пресъздаването на заобикалящата я реалност. 

Многобройни са участията й в национални изложби, в задгранични представяния на българско изкуство, в международни изложби и творчески пътувания; има над 20 самостоятелни изложби.

До последните си творби тя съхранява детински чистия си, увличащ възторг от живота и природата.

Сбогуването с голямата художничка е на 6 декември, сряда, от 13 ч. в ритуалната зала на Централното варненско гробище