In Memoriam

ДИМИТЪР К. ПЕТРОВ /1932 – 2017/ 

Завършва Художествената академия в София, специалност „Декоративно-монументална скулптура “ в класа на проф. Любомир Далчев. Член на секция „Дизайн“ към СБХ от 1972.

Работил като главен специалист в Центъра за промишлена естетика. Изявява се в областта на дизайна, където има реализирани множество проекти, както и в областта на пространственото оформление и приложната графика и графичното оформление в Международния пловдивски панаир.  Дълги години е председател на ДКИПИА. Получавал е награди от СБХ за реализирани дизайнерски проекти.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 4 февруари (събота) 2017 г. от 13  часа в църквата „Св. Георги”, София