Контакти

Адрес:

1504 София 
ул. "Шипка" 6 
тел.(359 2)  944 41 41
факс: (359 2) 946 02 12

За контакти:

Мария Павлова - 944 61 15, 948 37 11 info@sbhart.com


→ Google map

ЛЮБЕН ГЕНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ

тел.: 02/ 944 61 15; факс: 02/946 02 12
е-mail: genov@sbhart.com

АНТОН СТАЙКОВ - зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност

тел.: 02/944 60 26; факс: 02/946 02 12

ИВАЙЛО ДЖЕНЕВ - зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и съответно за творческите бази и социалната дейност на СБХ

тел.: 02/846 73 53; факс: 02/946 02 12 
e-mail: djenev@sbhart.com


ЦЕНТРАЛА:

номератор 94837 и продължете с вътрешния номер, който ви е необходим:

10 - Председател - Любен Генов

13 - Антон Стайков - зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност 

14 – Юлия Портарова - секретар-координатор международна дейност, PR и информационен бюлетин

17 – завеждащ социалната дейност

27 – Ивайло Дженев - зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и съответно за творческите бази и социалната дейност на СБХ

11 - адм. секретар - Мария Павлова

12 - „Изложби” - Марта Игнатова

18 - секретар социална дейност, ЕС, КК - Мариела Янакиева

19 - секции -Ани Шапкарова

20 - секции- Албена Спасова

21-  шофьор - Михаил Димитров

28 - „Личен състав” - Наталия Желева

29 - счетоводство - Надя  Василева

42 - счетоводство – Женя Желязкова - Вълчева

39 - главен счетоводител Пламен Петров

35 - склад  произведения - Ася

37 - библиотека

40 - електроофис

43 - пропуск

45 - охрана

46 - фотограф

47 - уредници изложби

30 - „Декарт-СБХ” ЕООД

Изложбени зали:

І етаж -  31

ІІ етаж -  32

ІІІ етаж - 33

ІV етаж - 34 


 Съюзът на българските художници разполага със следните изложбени площи:

* Три зали по 800 кв.м. в галерия "Шипка" 6. 
* Една зала от 600 кв.м. в галерия "Шипка" 6. 
* Галерия "Райко Алексиев" с 330 кв.м. на ул. "Раковски" 125

Работно време на залите: 

10 - 18 часа (ноември - март)
11 - 19 часа (април - октомври)

Почивни дни - неделя и понеделник

За контакти: 

Марта Игнатова - 846 71 13, 948 37 12 
 Библиотека и фототека - II етаж, галерия "Шипка" 6 

13 - 17 часа (понеделник - сряда) 
10 - 13 часа (четвъртък - петък) 
Почивни дни - събота и неделя

За контакти: 

Наташа Ноева - 948 37 37, 948 37 46 
------------------------------