Съюз на Българските Художници / Новини 46. НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА 2021

02.06.21

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата.

Цели:

-          да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България;

-          да допринася  за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи у нас и по света.

Изисквания за участие:

 • В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата.
 • Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две национални изложби), изпълнени върху хартия, чийто грамаж е поне 160 мг/м²

Не се допускат работи, които са изрезки от пресата или са с лошо качество на печата.

 • Начин за представяне на карикатурите:
  • монтирани на не повече от 3 бр. бели или сиви картонени табла/паспарту със задължителен размер: 50 х 70 см;
  • в рамки (няма ограничения за размера на рамките - от миниатюри до А0/841 х 1188 мм, или във форма на квадрат до 1000 х 1000 мм или овал до А0/841 х 1188 мм, или кръг 1000 х 1000 мм)

В зависимост от размерите броят на карикатурите може да варира от 3 до 20 бр. Всеки автор може да предложи схема за експонирането им, съобразена с площ от 2 до 3 м, която ще е еднаква за всички и зависи от големината на залата. Кураторът на изложбата и селекционното жури си запазват правото за намеси при аранжирането.

 • Задължително е на гърба на работите да има следния надпис:  автор, контакт, цена
 • Не се приемат творби, в които има език на омразата.

  Срокове: приемане - 14 юни (понеделник) 2021 г. в секция „Карикатура”, 4 ет., СБХ, „Шипка”6, от 9.30 до 17.30 часа.

Издания: За изложбата се издават плакати и покани. Участието в изложбата се приема като съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани за популяризиране на събитието и дейността на секцията.  

Журиране:    

 • Селекционна комисия, съставена по предложение на секция “Карикатура” преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата
 • Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция “Карикатура” определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на изложбата). Към състава на журито се включват и представителите на организациите партньори.

Награди:

§  НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ §  НАГРАДА НА СЕКЦИЯ “КАРИКАТУРА” ЗА  ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО

 • НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА “ДОНЬО ДОНЕВ”
 • НАГРАДИ НА РАЗЛИЧНИ МЕДИИ И ПАРТНЬОРИ

 

Официално откриване на 15 юли 2021 г., 18:00 ч.

НДК, полуетаж Запад