Съюз на Българските Художници / Новини ОТЛАГА СЕ! НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ

21.09.20

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националната изложба биенале „Тенец" се провежда в гр. Монтана под патронажа на кмета на Община Монтана.

Формуляр за участие

ОРГАНИЗАТОРИ

Община „Монтана“, Съюз на българските художници, художествена галерия „Кирил Петров" – Монтана Представителство на СБХ – Монтана, Дружество на художниците „Тенец" – Монтана

РЕГЛАМЕНТ

В Националната изложба биенале „Тенец" могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.

Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.

Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.

Максимален размер на творбите 100 см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид.

Те трябва да бъдат предадени за журиране от 21 до 29 септември 2020 г., като задължително се попълва формуляр за участие, приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие, който може да бъде изтеглен от страницата на Община Монтана. www.montana.bg

Авторите от страната изпращат живописните творбите на адрес:

3400 Монтана

ул. „Цар Борис III“ 19, ХГ „Кирил Петров"

За контакт: Любомир Мечков, тел. 0889 701367

Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства се изпращат на адрес:

3400 Монтана

бул."Трети  март" 64, галерия „Кутловица"

За контакт: Дончо Планински, тел. 0886 064441

Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана.

Изложбата с класираните от журито творби се открива на 5 октомври 2020 г., първия понеделник на месеца, в ХГ „Кирил Петров" и галерия „Кутловица", 17:30, и ще продължи до края на октомври.    

    

НАГРАДИ            

Награда СБХ 

Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 2000 лв.

(Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада.)

Четири равностойни награди във всеки раздел – по 1000 лв.

Награда за млад автор (до 30 години) от сдружение „Приятели на Радичков'' – 500 лв.

Наградените творби остават собственост на ХГ "Кирил Петров".

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат от ХГ  ..Кирил Петров".

Транспортните разходи са за сметка на авторите.

Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на

 ХГ „Кирил Петров".

Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.