Съюз на Българските Художници / Новини Национална Изложба "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" 2020

12.06.20

Национална Изложба "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" 2020 - статут

 

             I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Националната изложба “Приятели на морето” за съвременна живопис, графика и скулптура е най-старата извънстолична национална изява (от 1968 г.) и се организира на всеки две години в Бургас. Изложбата беше прекъсната през 1984 г. и възстановена  2004 г. През септември 2020 г. се провежда осмо подновено  издание. В същото могат да вземат участие всички художници от България, с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут.

 

             II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на Национална изложба биенале “Приятели на морето” – Бургас 2020 са:

Община Бургас, Бургаска художествена галерия “ПеткоЗадгорски” и Дружество на художниците - Бургас.

2. Национална изложба биенале “Приятели на морето” – Бургас 2020 се провежда под патронажа на кмета на Община Бургас.

3. Оперативната работа се извършва от БХГ “Петко Задгорски” – Бургас със съдействието на Дружество на художниците - Бургас.

4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.

5. Журирането на творбите за участие в Национална изложба биенале “Приятели на морето” и наградите се определят от седемчленно жури, съставено от авторитетни български художници и изкуствоведи и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на Община Бургас.

7. Експозицията на Национална изложба биенале “Приятели на морето” се подрежда в залите на БХГ “Петко Задгорски” и Дружество на художниците - Бургас.

8. Откриване на изложбата – 3 септември 2020 г., четвъртък, от 18:00 часа  пред галерията “Петко Задгорски” поради обявената епидемична обстановка в страната.

9. Закриване на изложбата – 9 октомври 2020 г., петък

 

             III. НАГРАДИ

 

            Награда на Община Бургас за живопис — 2500 лв. + пластика

            Награда на Община Бургас за графика - 1200 лв. + пластика

            Награда на Община Бургас за скулптура - 2500 лв. + пластика

Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – 2000 лв.

            Награда на СБХ за млад художник - 1000 лв.

Награда на името на Тодор Атанасов.

           

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом .

Наградените творби от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“ остават във фонда на БХГ “Петко Задгорски” - Бургас.

 

               

                 IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.

2. Творбите се получават на адрес:

             8000 Бургас

             БХГ “Петко Задгорски”

             ул. “Митрополит Симеон” 24

             телефон: 056/842 169

 

3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им - лично или по куриерска служба.

Журирането ще бъде на 22. 08. 2020 г. в БХГ “Петко Задгорски” - Бургас.

4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:

- за живопис до 120/120 см без рамката

- за графика до 100/100 см без рамката

- за скулптура до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м

Творбите да са в подходящ вид за експониране.

Графичните творби да бъдат рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при продажба е 30%.

6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.

7. Всеки автор може да участва и в трите категории - живопис, графика, скулптура, като за всяка се заплаща отделно. Авторът може да участва с не повече от 2 творби в категория.

8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, етикети за връщане на произведенията, придружени от банкова разписка за платена такса за участие.

9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Такса участие - Национална изложба

При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.

 

10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ “Петко Задгорски” - Бургас, като получава сертификат от галерията.

13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба - биенале „Приятели на морето”.

 

V. СРОКОВЕ

от 17 до 21 август 2020 г. - дати за получаване на творбите

22 август 2020 г. - журиране

3 септември 2020г. - откриване на изложбата и обявяване на наградите.

9 октомври 2020г. - закриване на изложбата.

 

За контакти:

 

БХГ “Петко Задгорски”

ул. “Митрополит Симеон” 24

8000 Бургас

тел. 056/842 169

Е-mail: burggallery@abv.bg

 

Дружество на художниците - Бургас

ул. „Александровска” 22

8000 Бургас

тел. 056/840 548

Е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.comЗА РЕГИСТРАЦИЯ