Съюз на Българските Художници / Новини Hello World - покана за онлайн участие в международен проект

06.05.20

Уважаеми колеги, в СБХ бе получена покана да разпространим информация за участие в грандиозно замисления проект HELLO WORLD на организацията Trans cultural Exchange. Участието е безплатно, не е конкурс и творбите не подлежат на журиране.

Участвайте, лесно е! Разпространявайте информацията, това е една възможност да бъдем видени навсякъде по-света!

Срокът е 20 май, подробно ще прочетете по-долу.

Както ще прочетете по-нататък, СБХ ще публикува на уебсайта си линк към уебсайта на проекта, където от 20 юни ще бъдат творбите на участници от целия свят, подали кандидатурите си.

Целта на Hello World е да продължи да насърчава международния обмен между художници и творци, да показва разнообразни творби пред нова публика и да насърчава диалога между хора от много различни култури, без да се налага никой да напуска дома си. За да направим това, ние събираме текстове, линкове, jpg и видеоклипове в youtube / vimeo от артисти от всички специалности. Ще ги публикуваме на уебсайта на Hello World.

 Надяваме се много автори да откликнат на този жест на добронамереност и солидарност:

http://transculturalexchange.org/activities/hw/overview.htm

Българският превод съдържа основната информация за участие.

 

Как да участвате

 • Няма разходи за участие в този онлайн проект.
 • Насърчават се всички артисти и места, затворени от COVID-19, да участват.
 • Художниците не е необходимо да представят нови творби
 • СРОК: 20 май (посочено е 24:00 EST, тоест за България това означава 21 май, 08:00)
 • Забележка: Поради големия обем заявки за участие  ще се радваме да получим изявления възможно най-скоро.

Кой може да участва:

Галерия, концертна зала, театър, библиотека, културен център, колектив на художници - по същество всяко културно формирование, което има уебсайт.

Индивидуално участие:Всички артисти, които представят необходимите материали (включително част 3, обяснена по-долу), ще бъдат приети.

В част 3 всеки участващ артист трябва да осигури място, което ще качи на уебсайта си URL адреса на Hello World. Това място не може да бъде собственият уебсайт на художника. По този начин и художници, и други, които трябваше да намалят своите дейности през това време на глобална изолация, ще имат възможността да участват в проекта. 

Hallo World ще организира информацията, подадена от участниците, и за всеки един ще създаде собствено пространство с URL адрес

 

Посоченото от участника място трябва да качи на своя уебсайт до 20 юни следния или с подобно съдържание текст  за означаване на линка и инфо за проекта:

"Below is a link to Hello World, an international project, where artists throughout the world have submitted art works to share with all of us. We hope you enjoy this gesture of goodwill and solidarity from our colleagues around the globe. http://transculturalexchange.org/activities/hw/overview.htm"

 

След 20 юни 2020 г. Hello World ще остане на уебсайта на TransCultural Exchange като архив на проекта. Съответните т.нар. места са свободни да съхраняват проекта на своите уебсайтове  колкото желаят, но трябва поне да включват споменаване на проекта от 20-21 юни 2020 г. 

Как да се кандидатства

 • На всички въпроси по-долу трябва да се отговори точно както е поискано и да се форматира, както е посочено. Не използвайте всички главни букви в никой от секциите. Всички заявления трябва да се подават на английски.
 • Всички заявления трябва да бъдат получени до полунощ EST, 20 май. Отново, поради големия обем от заявки, които продължаваме да очакваме, ранните заявления са високо оценени.- Отговорите на всички въпроси по-долу трябва да бъдат включени в основната част на имейл и като прикачен текст (обозначен с вашето фамилно име, първо име, например Smith_Jane).
 • Творбите могат да бъдат изпращани като .txt файл (не повече от 1000 думи); .jpg файл (височина 400 пиксела, ширина до 900 пиксела); връзка Vimeo или YouTube (не по-дълго от 3 минути и 30 секунди) или връзка SoundCloud (не повече от 3 минути и 30 секунди).
 • Моля, използвайте Hello World Submission като тема в своя имейл.
 • Изпратете своето представяне на e-mail:msherman@transculturalexchange.org.
 • Всяко приложение, което не се придържа към настоящите указания, ще бъде изключено от проекта.
 • МОЛЯ, не ни молете да ви помогнем да форматирате или етикетирате вашите произведения и т.н. Не е възможно да го направим.- По време на този проект, моля, проверявайте папките си със спам - много сървъри  автоматично филтрират .org имейли директно в спам. 

Част I

Биографична информация за участника (на английски език)

Name of Participant/Име на участника:
Home City/Country/град и държава:
Email address:
Website address:
Биография с не повече от 150 знака вкл. интервалите
Presentation History / История на представянията:
(Моля, напишете местата, в които сте представяли ваши творби, не повече от 5 на брой, в следния формат:

Наименование на изложбата и място на представяне, град, държава, година 

Част II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТВОРБАТА

1. Title of Work / Наименование:
2. Submission form / Тип на предоставяния материал за проекта (ie, .txt, .jpg, Vimeo, YouTube or SoundCloud link):

 • Vimeo, YouTube or SoundCloud link:
 • Ако подавате файлове (.txt or .jpg), моля, наименованието им да бъде  както следва:
  YourLastName_TitleofWork.format (For instance: Smith_Untitled.jpg or Smith_Untitled.txt)

3. Описание на творбата в едно изречение, до 150 знака включително интервалите.

Част III

Информация за мястото, което ще публикува на своя уебсайт линка към Hallo World *

- Наименование

- Лице за контакт

- Е-mail на лицето за контакт

- уебсайт

*(Членовете на СБХ могат да посочат СБХ като място и да подадат следната информация:

Union of Bulgarian Artists

Ms. Julia Portarova

press@sbhart.com

www.sbhart.com

 

Part IV : Submission Terms of Agreement

Заедно с информацията, посочена по-горе, се нуждаем да потвърдите, че:

 1. Потвърждавате, че предоставените за проекта творби са направени от вас и вие държите авторските права и ги предоставяте за еднократно участие в този проект
 2. Съгласни сте, че ако заявеното от вас в проекта не  евярно, вашето участие ще бъде премахнато от пректа.
 3. Позволявате на уебсайта на TransCultural Exchange да използва вашето име, местоживеене, наименование на творбата, вашият уебсайт като участник в този проект.
 4. Предоставяте на проекта работата си да бъде представена еднократно и само еднократно с предупреждението, че вие, художникът, запазвате авторските права върху това произведение.
 5. Вие се съгласявате с изброеното в точки 1-5 на Част IV, като копирате точките 1-2 и ги включите в своята кандидатура, изпратена по имейл. Всичко на английски език, както са по-долу или сайта на проекта - http://transculturalexchange.org/activities/hw/overview.htm)

1.Confirm that the work submitted was made by you and that you hold the copyright for this work and will allow it to be used for this one-time participation in this Project.

2.Agree that everything in your application is true and that you understand that it will be removed from the Project if this proves not to be the case.

3.Allow your name, country of residence, title of your work (medium, genre, etc.) and website to be listed on TransCultural Exchange's website as a Project Participant.

4.Grant the Project venues where your work is presented a one-time and only one-time use to present your work with the caveat that you, the artist, retain the copyright of this work.

5.You agree with all of the above, by copying 1-5 and including 1-5 with your submission.