Съюз на Българските Художници / Новини Промяна в сроковете на VIII международно триенале на графичните изкуства

07.01.19

Първи етап

1.       Онлайн регистрация – от 1 март 2019 г. до 24:00 на 30 април 2019 г.

2.       Онлайн селекция – 31 май 2019 г.

Втори етап

1.       Краен срок за получаване на творбите – 30 юни 2019 г.

2.       Обявяване на резултатите от втори етап – до 30 април 2019 г.

3.       Таксата за участие трябва да бъде платена до 30 юни 2019 г.

4.       Изложба на Триеналето – септември 2019 г.

5.       Връщане на творбите – до 31 юни 2020 г.