Съюз на Българските Художници / Новини Обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план за Борисова градина, Столична община

09.01.22

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

На 13.01.2022 ще се проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев.

Проектът за ПУП с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. “Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на район „Изгрев”.

Подробна информация и линк за онлайн срещата - тук