Съюз на Българските Художници / Новини Членски внос за 2022 година

06.01.22

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи следния РАЗМЕР на членския внос за 2022 година:

за  ЕДНА ГОДИНА – 35 лева.

Всички членове пенсионери – мъже, родени преди 1 януари 1958, и жени, родени преди 1 януари 1961, както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане, съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ.

Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК, а тези в затруднено финансово състояние – да подадат заявление до Управителния съвет.

Членският внос от 2018 до 2021 включително е 30 лв., от 2009 до 2017 включително е 25 лв., от 2002 до 2008 включително е 20 лв., а за годините преди 2002 е 18 лева.

Заплащане на членския внос:

  • в сградата на СБХ, ул. „Шипка” 6, етаж 4, Наталия Желева
  • чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева
  • чрез банков превод на адрес: До Уникредит Булбанк - Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка Уникредит Булбанк, като задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година)
  • за допълнителна информация: тел.: 02 946 30 29 или 02 948 37 28.