Съюз на Българските Художници / Новини Сесия за приемане на нови членове на СБХ – 2022 Г.

20.03.22

Срок и контакти

• 9 – 20 март 2022 г.: приемане на документи и творби по електронен път
• за информация относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръщайте към служителите на СБХ:

Албена Спасова 02 846 72 48

Наталия Желева – 02 946 30 29

или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com; www.sbh.bg

Регламент

Формуляр за участие